Normal

Fire politifolk passer på 100.000

PORSGRUNN/SKIEN (NRK): – Det er beinhard prioriteringer om hvilke saker vi skal velge, og i mange saker får vi ikke gjort en god nok jobb, sier innsatsleder i Telemark politidistrikt Bård Johansen.

Det har var en travel natt for politiet i Telemark i helgen.

Natt til lørdag er det fem politipatruljer som skal sørge for ro og orden i Grenland, et område med omtrent 100.000 innbygger. Fra klokka fire reduseres bemanninga til kun to patruljer.

– Jeg hadde ikke hatt noe problem med å finne jobb til dobbelt så mange, sier Johansen.

Til tross for at rapporter fra politiet viser at antall ansatte har økt jevnt de siste årene, og også dekningsgraden øker, opplever de som er ute på gata at de blir stadig færre.

– Det er sånn at to pluss to er fire, og vi har blitt færre, sånn er det, sier Johansen.

Innsatsleder Bård Johansen

Innsatsleder Bård Johansen skulle gjerne hatt dobbelt så mange kollegaer med seg ut i helgene, for å kunne yte god nok service for publikum.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Fått en rekke nye stillinger

Statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein Karlsen forstår politiets frustrasjon, men poengterer at det allerede er bevilget store summer for å bedre situasjonen.

– Det er over de to siste årene tilført 873 nye stillinger til politiet, og politietaten er styrket med en og en halv milliard, det her er ressurser som kommer de ulike distriktene til gode og vi ser gode resultater av det.

De kaller det en nærpolitireform, men alle som jobber i politiet ser på det som en sentralisering og sparingsreform, sier hun.

Stine Benjaminsen Nygård politiets fellesborund

Han vet ikke nøyaktig hvor mange av de nye stillingene som er gått til politiet ute på gata.

– Hensikten med nærpolitireformen er å få politiet ut i gata, og effektivisere kontorarbeidet. Jeg har veldig stor tro på at politiet får et godt verktøy i den nye reformen.

Kan du garantere at politiet i Telemark få flere kollegaer med ut på jobb i helgene?

– De har allerede fått 873 nye kollegaer, og vi har ingen planer med å stoppe den satsingene.

Skeptiske til reformen

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen, mener det allerede er gjort flere tiltak for å bedre politiets situasjon, og sier at det også vil bli gjort mer.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Den optimismen har ikke innsatsleder Bård Johansen.

– Jeg hører de sier det, men helt ærlig jeg tror ikke noe på det. Men det er min personlig mening. Jeg blir veldig glad om det skjer.

Heller ikke leder i Politiets Fellesforbund i Telemark Stine Benjaminsen Nygård, er optimistisk når det dreier seg om bemanningssituasjonen etter reformen.

– Det finnes ikke noe definert mål, vi vet ikke hvor vi skal, og vi vet ikke hensikten med omorganiseringa. De kaller det en nærpolitireform, men alle som jobber i politiet ser på det som en sentralisering og sparingsreform, sier hun.

Travel natt

Natt til lørdag var det flere situasjoner i Telemark som krevde politiets oppmerksomhet. I Grenland var det mye bråk og amper stemning i Porsgrunn, en mindre brann på Herøya industriområdet, og en mulig voldtektssituasjon. Mens det i øvre deler av fylket var flere voldsepisoder i Seljord.

Blant annet Dyrsku’n gjorde at det ble en travel natt politiet, sier operasjonsleder Ådne Røilid.

– Det har vært masse å gjøre, mange telefoner inn. Dyrsku’n gjør at vi får flere henvendelser også fra de delene av fylket. Det har ringt i konstant fra jeg kom hit klokka elleve, sier Røilid i det natt blir til dag.