Eksportsuksess

Auka netthandel og behov for pappemballasje er ei av årsakene til at etterspurnaden etter tremasse aukar i heile verda. Eksportbedrifta Vafos Pulp i Kragerø har fått dobla etterspurnad og prisauke på 20 prosent.