Deler av Bandak er konkurs - 90 ansatte berørt

Deler av Bandak-konsernet med i alt 355 ansatte ble tirsdag begjært konkurs.

Konsernet opplyser i en pressemelding at det er nedgangstider i oljeindustrien som har ført til konkurs for morselskapet Bandak-Group og datterselskapet Risør AS. Intensjonen er å videreføre driften i datterselskapene i Lunde, Ålesund, Florø og Malaysia

– Vi begjærer oppbud i Bandak Risør og i morselskapet med tungt hjerte, men er glade for at vi har funnet løsninger som gjør at vi klarer å videreføre driften i de øvrige datterselskapene i konsernet, til tross for svært krevende tider i norsk olje og offshoreindustri, skriver administrerende direktør Per Gunnar Borhaug i pressemeldingen.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at Bandak Risør AS hadde over ni millioner i underskudd før skatt i 2014.

90 ansatte blir berørt

Telemarksavisa skriver at konsernet lenge har vært i full krise, og at majoritetsaksjonæren DnB, de største kreditorene og småaksjonærene har vært gjennom en lengre prosess. Det har likevel ikke lykkes dem å komme til enighet.

I 2014 og 2015 la konsernet ned tre steder og reduserte antall arbeidere med 200.

– Vi har gjennomført flere krevende kostnadsreduksjoner og nedbemanninger de siste par årene for å komme gjennom oljenedturen, men dessverre har ikke dette vært nok. Ordrereserven er ned ca. 75 prosent i forhold til for to år siden, heter det i pressemeldingen.

Bandak Group har totalt 355 ansatte og 13 ansatte i morselskapet og 79 i datterselskapet berøres av konkursen.

– Utrolig viktig at selskapet i Lunde består

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører i Nome kommune, Bjørg Tveito Lundefaret, sier hun har tro på at selskapet kan klare seg i Lunde.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Ordfører i Nome kommune i Telemark, Bjørg Tveito Lundefaret (Ap), er tirsdag lettet over at datterselskapet i Lunde skal driftes videre.

– Det er selvfølgelig en veldig alvorlig situasjon, men vi må få være så egoistiske i dag at vi må kunne si at vi er veldig lettet over at de ønsker å fortsette produksjon og drift i Lunde. Det er selvfølgelig det er som er viktigst her i lokalmiljøet, sier Lundefaret til NRK.

Ordføreren sier hun er klar over at driften i Lunde kan møte på store utfordringer i tiden som kommer, men sier hun har tro på at driften kan opprettholdes.

Tor Johan Hynne

Tor Johan Hynne sier han ikke frykter for at avdelingen på Lunde skal bli lagt ned med det første.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg vet at det blir jobbet knallhardt for at selskapet skal klare å drive videre. Bandak har en lang i historie i Nome-samfunnet og er en kjempeviktig bedrift med mange ansatte, sier Lundefaret.

Tor Johan Hynne har arbeidet for selskapet i Lunde i flere år. Han sier hverdagen er krevende slik som næringen er i dag. Han er likevel positiv til at driften i Lunde skal klare å bestå.

– Ingen kan jo vite, men vi har valgt å tolke det slik at det er et ønske å satse på avdelingen i Lunde, sier han.