Dårleg økonomisk styring

Det interkommunale selskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har gjort seg skuldig i minst fem brot på lova om offentlege innkjøp. Per Lykke i Kontrollutvalet i Telemark seier at selskapet er offer for dårleg økonomisk styring.

Kontrollutvalgsleder Per Lykke
Foto: Anne Lognvik / NRK