NRK Meny
Normal

Avviser valfusk etter Tajik-besøk

BØ/PORSGRUNN (NRK): Framstegspartiet reagerte kraftig på at Hadia Tajik heldt føredrag ved høgskulane i Bø og Porsgrunn same dag som studentane kunne røyste på førehand. Leiarane i valstyra meiner klaga frå FrP er for tynn.

Hadia Tajik

FØREDRAG: Nestleiar i Arbeidarpartiet, Hadia Tajik haldt føredrag om ekstremisme ved høgskulane. Her besøker ho NRK sine lokale i Porsgrunn same dag.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Val

– Eg skjønar ikkje at nokon kan støtte eit krav som er basert på eit så tynt grunnlag, seier ordførar i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap).

Som ordførar er Kåss leiar av valstyret i Porsgrunn. Dei skal behandle klaga frå FrP førstkommande måndag.

Robin Kåss

ALVORLEG: Ordførar i Porsgrunn, Robin Kåss, seier det er alvorlege skuldingar FrP no kjem med.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Dei krev attval for heile kommunen. Det er eit dramatisk krav, og det er Stortinget som eventuelt må ta ei avgjersle i saka, seier Kåss.

Han får støtte frå leiaren av valstyret i den andre kommunen Tajik haldt føredrag.

– Slik eg har forstått det så har det ikkje skjedd nokre brot på vallova i samband med Tajik sitt besøk, seier ordførar i Bø, Olav Kasland (V).

Kasland var ikkje til stades under besøket, men har vorte fortalt at ting gjekk ryddig for seg.

– Hadja Tajik gjekk rett opp i førelesingssalen i tredje etasje da ho kom til skulen. Partikollegaene ho hadde med seg var heller ikkje kledd i uniformer som synte at dei var frå Arbeidarpartiet, seier Kasland.

Vidare syner Kasland til vallova, og peiker på at valagitasjon må gå føre seg i det same rommet som ein førehandsrøyster om det skal vere lovbrot. Førehandsrøystinga gjekk føre seg i fyrste etasje på skulen.

Meir om saka: Mener valgloven er brutt

Olav Kasland

IKKJE ULOVLEG: Ordførar i Bø, Olav Kasland meiner FrP si klage ikkje vil få gjennomslag.

Foto: Roald Marker / NRK

– Må takast på alvor

Det er 3.-kandidat for Telemark Framstegsparti, Adrian Ness Løvsjø som har sendt inn klaga på vegner av partiet. Han tykkjer ikkje Tajik sitt besøk var etter boka.

Adrian Ness Løvsjø

KLAGA: Adrian Ness Løvsjø klaga inn Tajik-besøket på vegner av partiet sitt.

Foto: Roald Marker / NRK

– Me meiner at dei som har førehandsrøysta i Bø, og til dels i Porsgrunn, ikkje har kunne stemt utan å verte påverka, seier Løvsjø.

– Er dette berre eit valkamputspel?

– Me er opptekne av å følgje regelverket. Me har også fått meldingar frå studentar ved skulane som ikkje tykkjer dette er greitt. Difor tek me det på alvor og sender inn klager til valstyra i begge kommunane, seier Løvsjø.

 • Leter etter savnet pasient

  En kvinne på 88 år som er pasient på Vessia i Porsgrunn er savnet. Politiet er ikke sikker på hva hun hadde på seg da hun forsvant. Likevel ber politiet folk om å ringe 02800 dersom de ser kvinnen.

 • Anmeldt for scooterkjøring

  Politiet og Statens naturoppsyn har utført kontroll av motorferdsel i utmark i Vinje og Seljord denne helgen. 4 personer er anmeldt for å ha kjørt snøscooter uten løyve. Statens naturoppsyn har skrevet ut 3 gebyrer til snøscooterkjørere som har kjørt utenfor lovlige traseer i Vinje.

 • Fare for flere feil

  222 kunder er nå uten strøm i Vestfold og Grenland. De fleste av disse er knyttet til en kontrollert utkopling for å fjerne is fra ledningene vest for Farrisvannet i Larvik. Det skriver Skagerak i en pressemelding. Mange steder er det mye snø og is på ledninger og trær. Faren for nye feil gjør at selskapet gjennomfører kontrollerte utkoblinger. Mildværet og nedbøren som er ventet til uka øker faren for nye feilsituasjoner, ifølge Skagerak Nett. Derfor opprettholder derfor selskapet full beredskap. Se avbruddskart her.

  Mats Holmbakken, Skagerak Nett, driver feilretting i høyden.
  Foto: Geir Iskasen / Skagerak Nett