NRK Meny
Normal

Avviser klage på nye Østre Porsgrunn kirke

Sivilombudsmannen kan ikke stoppe planlegging av nye Østre Porsgrunn kirke. Nå klager gjenoppbyggingskomiteen videre til kulturdepartementet.

Nye Østre Porsgrunn kirke

MODERNE VRI: Prosjektet 'Reis opp' vant arkitektkonkurransen om nye Østre Porsgrunn kirke i sommer.

Sivilombudsmannen vil ikke behandle klagen fra Komitéen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke om å stoppe all videre planlegging.

Han skriver i et svar til komiteens advokat at han ikke kan ta standpunkt til byggesaken før alt er godkjent av departementet.

Advokaten for Gjenoppbyggingskomiteen for Østre Porsgrunn kirke, er Johan Henrik Frøstrup. Han går nå videre med et nytt brev, denne gang til kirkeavdelingen i kulturdepartementet og ber de stoppe all planlegging av en ny kirke.

– Jeg vil at departementet skal stoppe at det inngås bindende avtaler før den endelige vedtaket er gjort av departementet, sier advokat Johan Henrik Frøstrup.

Advokat Johan Henrik Frøstrup.

Advokat Johan Henrik Frøstrup.

Foto: Tom Andersen / NRK

Videre til kulturdepartementet

Frøstrup peker på vegne av gjenoppbyggingskomiteen på at planleggingen og prosjektering er i gang. Han mener det kan tolkes som et endelig vedtak om bygging av ny Østre Porsgrunn kirke.

Han synes det også er bekymringsfullt at biskop Stein Reinertsen muntlig har gitt uttrykk for at han går for en moderne kirke. Men samtidig har riksantikvaren anbefalt en utvendig kopi.

Frøstrup peker i sitt nye brev til departementet at 62 prosent av menigheten og 70 prosent av befolkningen vil ha en rekonstruksjon av den nedbrente kirken.

– Jeg håper at man respekterer kirkedemokratiet i Norge, sier Frøstrup.

– Det virker nesten som om det kan bli et slag i luften, sivilombudsmannen har avvist klagen og arbeidene er i gang. Hvordan skal dere stoppe dette?

– Vi var naturligvis skuffet over at sivilombudsmannen ikke ville ta tak i saken nå, men da får vi bare følge opp det sivilombudsmannen har sagt, sier Frøstrup.

– Ingen overraskelse

Forsøket om å stoppe den videre planleggingen av nye Østre Porsgrunn kirke kommer ikke som noen overraskelse på leder av Porsgrunn kirkelige fellesråd, Ole Johnny Dahle.

Østre Porsgrunn kirke.

Slik så gamle Østre Porsgrunn kirke ut. Gjenoppbyggingskomiteen vil ha en kopi av denne.

Foto: Lokalfotograf Trygve Strømstad

– Det er ikke uventet at de ønsker å forsøke alle muligheter. Utover det har jeg ingen kommentar, vi får bare avvente hvordan departementet vil reagere, sier Dahle.

Lang konflikt

Helt siden den hvite trekirken brant ned til grunnen natt til 11. april 2011, har det vært heftige debatter om hvorvidt det skal bygges en ny kirke, eller om man skal sette opp en kopi av den gamle.

Menighetsrådet, de kirkeansatte og byggekomiteen har kjempet for at det blir bygget en ny, moderne og mer praktisk kirke som passer til flere formål, og som fungerer i vår tid.

Mange i menigheten og ellers i Porsgrunn har hatt ønsker om å gjenoppføre den tømrede korskirken av den størrelsen og typen som stod i trehusmiljøet på kirkehaugen i Porsgrunn i over 250 år.