NRK Meny
Normal

Aksjonsgruppa mot deponi i Brevik anmelder Miljødirektoratet

Aksjonsgruppa «Vern om Grenland» anmelder direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet for grov uaktsom tjenestefeil i deponisaken. De mener hun viser til en miljøfaglig vurdering som ikke finnes.

Knut Schüller lever anmeldelsen

POLITIANMELDER: Knut Schüller leverte i dag anmeldelsen mot Miljødirektoratet

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Det er villende informasjon Hambro har vært ute med, sier Knut Schüller.

Aksjonsgruppa viser til at direktør Ellen Hambro gjentatte ganger har uttalt til norsk presse at Dalen gruver i Brevik er svært egna som framtidig nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall.

Blant annet er det lagt ut informasjon om dette på direktoratets egne nettsider 23. mars 2015:

Uttalelse fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratets artikkel på egne nettsider.

Foto: faksimile / NRK
Ellen Hambro

Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, vil ikke kommentere saken.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Men med det vi vet i dag, mener Miljødirektoratet at disse gruvene ut fra en miljøfaglig vurdering kan være særlig godt egnet, skriver Ellen Hambro i artikkelen.

Men Knut Schüller i aksjonsgruppa etterlyser hvor hun har denne miljøfaglige vurderingen fra.

Hun har vist til en miljøfaglig vurdering som ikke finnes. Hun fører en samla norsk presse bak lyset.

Fant ingen miljøfaglig utredning

Schüller sier de gjentatte ganger har henvendt seg til direktoratet for å få denne påståtte miljøfaglige vurderinga overlevert uten resultat.

Til sist gikk de via Sivilombudsmannen og Klima- og miljødepartementet, og i et tilsvar fra Miljødirektoratet den 21. desember i 2015 opplyser direktoratet at det ikke finnes noen miljøfaglig utredning.

Klage innsynskrav

Miljødirektoratets brev til Vern om Grenland – nei til deponi

Foto: faksimile / NRK

Aksjonsgruppa mener at dette er villedende informasjon fra Hambro, og at dette ser ut til å ha hatt påvirkning på både grupper, sentrale politikere og næringslivsaktører.

Blant annet Natur og Ungdom uttalte i forbindelse med landsmøtet at gruvene i Brevik i hovedsak er godt egnet til et deponi.

Miljødirektoratet framhevet allerede i 2014 hvor spesielt godt egnet bergarten kalkstein er for å et deponi. .

Anmeldelsen av Miljødirektoratet

Anmeldelsen av Miljødirektoratet er overlevert til politiet i Skien.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Grov uaktsom tjenestefeil

Aksjonsgruppa har anmeldt Ellen Hambro for grov uaktsom tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet.

NRK har vært i kontakt med informasjonsavdelingen i Miljødirektoratet, som sier at de tar anmeldelsen til etterretning, men at de ikke har noen kommentarer utover det.

 • Fortsatt stengt

  Fylkesvei 37 er lørdag kveld fortsatt stengt ved Fåne/Presturatunnelen på grunn av fare for ras. Klokken 21 skal det foretas en ny vurdering av stedet, opplyser vegvesenet. Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 364.

 • Geolog skal undersøke rasfaren

  Fylkesvei 37 er stengt ved Fåne/Presturatunnelen, foreløpig frem til klokken 18.00 på grunn av fare for ras. Klokken 18 skal en geolog vurdere rasfaren. Omkjøringsvei er fylkesvei 364.

 • Vei stengt på grunn av rasfare

  Tinnsjøveien er stengt inntil videre ved Fåne/ Presturatunnellen på grunn av rasfare. Vegtrafikksentralen er varslet, og skal undersøke stedet.

 • Brannvesenet rykker ut til sjukehus

  Brannvesenet rykker ut til Sjukehuset Telemark etter varsel frå ein automatisk brannalarm på staden.