NRK Meny
Normal

– Kommunene vil miste kontrollen

Bare i Grenland kan flere titalls arbeidsplasser stå i fare nå som staten tar over skatteinnkrevingen.

Jonas Resare

Kemner i Skien og Porsgrunn Jonas Resare sier han er bekymret over de store endringene innen skatteetaten.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Nyheten om at staten vil frata kommunene skatteoppkrevingen har skapt furore både hos Kommunenes Sentralforbund og andre politikere. Nå reagerer enda flere.

Finansminister Siv Jensen forventer å spare 400-500 årsverk over tid når regjeringen foreslår å frata kommunene all skatteoppkreving. Bare i Skien og Porsgrunn betyr det at 28 arbeidsplasser er i faresonen.

– Det er uvisst hvor i skatteetaten disse blir flyttet, men jeg forstår at det vil skje store endringer, sier kemner Jonas Resare.

Les også: Endelig kommer skattepengene

– Mindre styring og kontroll

Resare forteller at kommunene i dag jobber med veiledning, arbeidsgiverkontroll, innkreving og fører skatteregnskapet. Dermed har de full oversikt over alle skattepenger som kommer inn, før de rapporterer videre til staten.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen flytter kommunale arbeidsplasser til staten med mål om å effektivisere offentlig sektor.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Når dette blir flyttet vil det få store konsekvenser. I dag sitter vi tett på og følger med på alle skattebetalerne. Ved en flytting vil vi få mindre oversikt, mindre styring og mindre kontroll over inntektene.

– Hvordan vil det påvirke innbyggerne?

– I Grenland er vi godt representert. I øvrige deler av fylket er det i dag en skatteoppkrever som folk kan henvende seg til, men denne nærheten vil forsvinne hvis alt føres over til staten.

Lokale skattekontor mye besøkt

Jonas Resare sier det er et stort behov for å ha ansatte i skatteetaten i hver kommune.

– Vi har en ekspedisjon åpen i Skien, og den er mye besøkt. Det tror jeg gjelder andre kommuner også.

– Regjeringen forsvarer vedtaket sitt med at de vil spare penger. Ser du poenget med at det kan bli mer effektivt å samle dette til større regionale kontor?

– Jeg ser absolutt at det er et poeng.

Regjeringens plan er at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2016.