NRK Meny
Normal

– De har et markedsføringsproblem

– Politikere som vil ha bompenger har en jobb med å markedsføre argumentene, sier professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot om bompengefinansiering av bypakke Grenland.

Frank Aarebrot

Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot.

Foto: Eirik Helland Urke

– Bompenger kan gi folk assosiasjoner til gamle byporter fra middelalderen, sier professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot.

Fylkesutvalget har tirsdag vedtatt bypakken mot Fremskrittspartiets ene stemme. Dersom fylkestinget vedtar å bomfinansiere Bypakke Grenland onsdag, vil Fremskrittspartiet legge saken ut til folkeavstemning.

Gry Anette Rekanes Amundsen fra Frp foreslår å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning under stortingsvalget i september.

– På Vestlandet og i Nord-Norge erstatter ofte et bompengeprosjekt en gammel fergeforbindelse, så folk er vant til å betale for å krysse fjorden. Dermed er ikke motstanden så sterk mot bompenger. Folk vil ha vei i stedet for ferge. Men på Østlandet derimot er jo folk vant til å kjøre gratis, og der vil jo Fremskrittspartiets anti-bompengeretorikk gå mye bedre inn, sier Aarebrot.

Velgere påvirkes av én sak

– Mine beregninger viser at 40 prosent av velgerne vil kunne la seg påvirke av én sak. Vel å merke ikke den samme ene saken. Men flesteparten av velgerne vil la seg påvirke av mer enn én sak, sier Aarebrot.

Gruppelederne i fylkestinget gjør tirsdag ettermiddag et forsøk på å få Bamble med i bypakke Grenland, til tross for at formannskapet har sagt nei. Samtidig som bomsatsene reduseres jobber politikerne med formuleringer som prioriterer den såkalte gassveien fra Rugtvedt til Sortebogen i neste planperiode.

– Det er et tveegget sverd, for denne debatten er egentlig ikke bare en debatt om bompenger. Det er også en debatt om kommunestruktur. Det spørsmålet man stiller seg som utenforstående her er, hvor hensiktsmessig er det at en region som Grenland har flere kommuner? Hvis man har en funksjonell region, men mange like beslutningstakere rundt omkring blir det vanskelig å få orden på infrastrukturen i regionen. Det er et argument for politikken Erna Solberg går inn for sentralt, nemlig tvangssammenslåing av kommuner, sier Aarebrot.

 • Mindre brann hjå Tinn kommune

  Tinn kommune skriv at dei har hatt ein mindre brann på Servicetorget som gjer at dei held stengt ut dagen. Dei er som vanleg å treffe på 35 08 26 00.

 • Oransje nivå for flaum og skred

  NVE oppjusterer obs-varselet i Telemark. Nå er både flaum- og jordskredfaren på oransje nivå, som er det nest høgaste.

 • Slik er veiforholdene på Bolkesjø

  Brøytebilene står klare til å ta seg av snøen som laver ned.

  Se reporter Stian Wåsjø Simonsens rapport fra rv 37.
 • Framleis skepsis mot deponi

  NOAH kjem nå med nye planar om eit avfallsdeponi i Brevik. Dei hevdar at risikoen blir lågare fordi avfallet skal sendast med skip, og det skal heller ikkje bli behandla i Brevik. Planane blir møtte med skepsis av både politikarar og organisasjonar.