1. mai vil reflektere de store nasjonale debattene

SKIEN (NRK): 1. mai er en viktig kampdag for arbeiderbevegelsen, som vil appellere for sine saker rundt om i hele fylket.

To kvinner i en hall holder banner med skriften Bevar Arbeidsmiljøloven

Reversering av arbeidsmiljøloven vil stå i fokus på 1. mai

Foto: Piera Balto / NRK

– Tradisjonelt er 1. mai en dag hvor mange av arbeider- og fagbevegelsens viktigste talspersoner holder gode, viktige og målrettede taler. Det er en internasjonal kampdag hvor alle våre fremste tillitsvalgte har et ansvar, sier Odin Adelsten Bohmann, Partisekretær i Telemark Arbeiderparti.

Odin Adelsten Bohmann

Odin Adelsten Bohmann sier 1. mai og dens stilling som kampdag er sterk.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

De fleste av ordførerne vil holde taler. I tillegg vil stortingsrepresentantene fra fylket, fylkesordførerkandidat og dagens sittende fylkesledelse tale.

– Alt som kan krype og gå av fremste tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og LO, er, og forventes å være synlig på denne dagen, forteller Bohmann.

Nasjonale debatter

Store nasjonale debatter tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Bohmann forteller at de radikale endringene arbeidsstokken i Norge står overfor, føles veldig nært for mange, og at dette vil prege hva som er viktig saker 1. mai.

Wenche Tveitan

Wenche Tveitan forteller at det er størst oppslutning omkring arrangementene i Grenlands-området.

Foto: NRK/ Anne Lognvik

Hovedparolen er «trygge jobber for fremtiden – styrk arbeidsmiljøloven». Resten av parolene vil bli vedtatt 16. april på LOs beredskapsmøte.

– Det kommer til å gå på søndagsåpne butikker, reversering av Arbeidsmiljøloven, midlertidige ansettelser og Palestina, det er i korte trekk det jeg kan si, forteller Wenche Tveitan, leder for 1. mai komiteen i Grenland.

– Ekstra ansvar for Rjukan

Rjukan har de siste årene hatt mange krevende omstillinger, spesielt på arbeidsmarkedet. Bohmann forteller at Arbeiderpartiet de siste årene har følt et ekstra ansvar overfor området.

– Vi kommer til å sende vår fremste fylkesordførerkandidat, Sven Tore Løkslid, til Tinn i år.

– Burde vært større oppmøte

Ungdommen har et forslag til parolen «ung i bolig, lite trolig». Tveitan syns det er bra at ungdommen engasjerer seg og at de kommer på banen.

Hun vil gjerne se at enda flere folk møter opp på arrangementene. Hun mener at særlig her i Telemark burde folk støttet opp om 1 mai.

– Vi er et industrifylke, så her burde det vært enda mer oppslutning.

Bohmann vektlegger at engasjementet måles ikke bare i hvor mange som møter opp på 1 mai, det er noe som vises gjennom hele året.

– Det måles i de tusenvis som møtte opp i streik mot arbeidsmiljølov, og de tusen i Telemark som møtte opp i kampen mot reservasjonsrett.