NRK Meny
Normal

– Mange eldre blir presset ut av arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har aldri tidligere fått flere klager fra eldre som opplever aldersdiskriminering i arbeidslivet. Ann-Kirsten Lyngstad (64) fra Bodø gav opp etter å ha fått avslag på 15 jobber.

Anne-Kirsten Lyngstad

Ann-Kirsten Lyngstad fra Bodø skulle gjerne fortsatt å jobbe, men «ingen» arbeidsgivere ville ha henne. Her er hun avbildet mens hun hadde jobb på Internasjonalt senter i Bodø.

Foto: Privat

Da arbeidsplassen til Anne-Kirsten Lyngstad (64) fra Bodø ble lagt ned var hun den første som måtte gå.

– Jeg er utdannet bibliotekar, men jobbet som daglig leder på Internasjonalt senter her i Bodø. Så mistet senteret alt tilskudd, måtte kutte på all aktivitet og si opp ansatte, sier hun til NRK.

Lyngstad var da 62 år og ville fortsette å jobbe. Men å finne seg en ny jobb, viste seg å bli vanskelig. Hele 15 avslag fikk hun, før hun mer eller mindre gav opp.

Når du er over 60 er det omtrent umulig å få seg jobb, sier Lyngstad.

Hun mener at det både er et trist og urettferdig faktum, der arbeidsgiverne går glipp av mye verdifull kompetanse.

– På den ene siden sies det at dette er arbeidskraft som er attraktiv, fordi det er snakk om erfarne, stabile folk med mye kompetanse og som dessuten er ferdig med småbarn. Men på den andre siden sier arbeidsgiver at man er uønsket, fordi man er uinteressant etter en viss alder.

Opplever økning i antall henvendelser

Åsulv Solstad

Avdelingsleder Åsulv Solstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Foto: Flickr.com

Lyngstad er på ingen måte alene om å føle seg urettferdig behandlet. Avdelingsleder Åsulv Solstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) forteller at de siden 2007 totalt har behandlet rundt 730 saker knyttet til alder som diskrimineringsgrunnlag.

Bare de to siste årene har LDO fått inn 280 saker, noe som er rekord.

– Mange arbeidsgivere legger ikke skjul på at de ønsker seg yngre arbeidstakere. Stillingsannonser er ofte den første skansen, med formuleringer som at man ønsker seg unge og dynamiske medarbeidere, eller at ingen søkere over 50 vil bli vurdert.

Solstad forteller at den mest kreative formuleringen han husker fra en stillingsannonse i farten, er en arbeidsgiver som skrev at «søker ikke burde ha noen erindring av 70-tallet».

– Dette er et av områdene hvor arbeidsgivere ikke har gjort hjemmeleksa si. Det er nemlig forbudt å legge vekt på alder ved rekruttering.

– Alvorlig å bli diskriminert

Det er ofte arbeidstakere i 60-årene som står bak klagene. Det reageres ikke bare på rekrutteringsprosesser. Også eldre som må gå av før aldersgrensa til arbeidsmiljøloven er oppnådd og seniorer som blir forbigått ved ansettelser er temaer i klagene.

I over halvparten av klagesakene LDO har vurdert knyttet til alder, konkluderes det med at arbeidsgiver har brutt loven.

Når det skjer, kommer ombudet i mange av sakene fram til en løsning i samråd med arbeidsgiver i ettertid, forteller Solstad.

– Diskriminering er alvorlig for den som rammes og for samfunnet. Å bli avvist av arbeidslivet når man føler at man har mer å bidra med, kan oppleves som brutalt, sier han, og oppfordrer flere som føler seg diskriminert, til å ta kontakt.

– De som opplever seg diskriminert på grunn av alder bør ta kontakt med oss. Da vil vi ta kontakt med arbeidsgiver for å få klarhet i om det har blitt gjort noe ulovlig.

– Vil ikke svartmale

Kari Østerud

Direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Foto: Norges Juristforbund

Direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, vil ikke svartmale situasjonen. Hun påpeker at flere eldre ønsker å være i arbeidslivet nå sammenlignet med tidligere, og at dette er én viktig årsak til den økningen i antall henvendelser som ombudet opplever.

Det underbygges av tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014 økte andelen i arbeidsstyrken blant 55-66-åringer med omlag 4 prosentpoeng, ifølge statistikken.

– Eldre arbeidstakere har dessuten blitt mer oppmerksomme på sine egne rettigheter etter at saker som den såkalte Mediaas- saken har fått mye oppmerksomhet i media, mener Østerud.

– Hva er årsaken til at flere eldre vil være i arbeidslivet?

– Det skyldes nok at mange har god helse og gode utsikter til å leve lenge. I tillegg trives de i jobben, sier Østerud, som mener at situasjonen for seniorer i norsk arbeidsliv gjennomgående er ganske bra.

– Vi har høy yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere, der mange over 62 år fortsetter å jobbe, og norske arbeidsgivere er generelt ganske fornøyd med de seniorene de har ansatt.

Ser flere utfordringer

Direktøren forstår samtidig at eldre kan møte utfordringer i arbeidslivet.

– Det er vanskelig for eldre arbeidssøkere å komme i betraktning gjennom ordinære søknadsprosesser til ledige stillinger. Vi vet også at seniorer kan være mer utsatt i forbindelse med omstilling og nedbemanning, og at man blir lokket ut med lukrative sluttpakker og gavepensjoner.

– En del føler seg også tvangspensjonert eller presset ut av arbeidslivet tidligere enn de kunne tenkt seg, sier hun.

– Har vedtatt ny lov

Arve Kambe (H)

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) sitter i sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Flere seniorer jobber mer enn tidligere. Man har allerede en god effekt av pensjonsreformen, og vi vil få en ytterligere god effekt av uførereformen. Da er det viktig at man legger forholdene til rette, slik at flere får stå i arbeidslivet, sier han.

Han mener utviklingen med tanke på aldersdiskriminering er uakseptabel.

– Derfor har Stortinget vedtatt en ny arbeidsmiljølov. Den styrker seniorenes oppsigelsesvern fra dagens 70 år til 72 år. Den innebærer også at ingen bedrifter kan ha bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år, mot dagens 67 år, så lenge det ikke er fare for liv, sikkerhet eller helse, sier han.

Dagens pensjonsalder på 67 år opprettholdes, og de som vil, kan ta ut fleksibel pensjon fra 62 års alder, forteller Kambe.

– Med tanke på behovet for fremtidens arbeidskraft, er vi avhengig av at flere seniorer står lenger i arbeidslivet. Seniorer som ønsker det, skal derfor få mulighet til å ta lenger del i arbeidslivet og opparbeide seg ytterligere pensjonsrettigheter, sier han.

Kunne fortsatt jobbet

Tilbake i Bodø forteller Anne-Kirsten Lyngstad at hun fortsatt kunne jobbet og bidratt til samfunnet om hun fikk muligheten til det.

– Nå jobber jeg en del prosjektbasert, og er min egen arbeidsgiver. Så jeg har det bra i dag. Men jeg har virkelig erfart det med at det du blir udatert tross kompetansen som du sitter på, sier hun.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.