Hopp til innhold
Kronikk

Sykelønnen er for sjenerøs

Når du er syk og borte fra jobb bør du få mindre i lønn enn de som er på jobb. Dersom Frp går inn for kutt i sykelønnen, vinner vi den offentlige debatten.

En sykepleier hjelper en pasient

En sykepleier hjelper en pasient. Fremskrittspartiets Ungdom ønsker at Frp skal gå inn for kutt i sykelønnen. 'Jeg mener det er riktig med mindre lønn, selv om sykdommen er helt uforskyldt,' skriver FpUs formann Atle Simonsen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Alle ungdomspolitikere kjemper politiske kamper på to fronter. Den ene er idekampen man har med andre partier som står i opposisjon til eget parti og ideologi. Den andre er den interne kampen som føres opp mot moderpartiet. Ungdomspolitikere flest er mer idealistiske og utålmodige enn «voksenpolitikere» flest. I tillegg kjenner man best til sitt eget parti. Derfor er det sjeldent vanskelig for å plukke ut hvilke saker jeg helst vil endre med Fremskrittspartiets partiprogram.

Frp bør endre sitt partiprogram til å gå inn for kutt i velferdstjenester som slår feil ut, herunder sykelønn.

SE OGSÅ: Debatt om denne kronikken i Dagsnytt atten

Hellig sykefravær

At det skal lønne seg å jobbe er selvsagt på de fleste områder i velferdsstaten. Sosialhjelpsmottakere tjener mindre enn lønnsmottakere, arbeidsledige får mindre i dagpenger enn de fikk i lønn, uførepensjonister får betydelig mindre enn de fikk i forrige jobb. Dette er det bred politisk enighet om i Norge.

Jeg mener det er riktig med mindre lønn, selv om sykdommen er helt uforskyldt.

Atle Simonsen, FpU

Unntaket er sykelønnsordningen som gir full lønn under sykdom. Begrunnelsen er at det ikke skal koste å være syk. Men jeg er ikke stand til å forstå hvorfor det er akseptert at uførhet skal «straffes», mens sykefraværet skal være hellig. Jeg er mer bekymret for å bli varig ufør resten av livet og kun tjene to tredjedeler av det jeg tjener nå, enn å få redusert lønn de dagene jeg er borte fra jobben på grunn av sykdom.

LES OGSÅ: Ungdomspolitikere advarer: – Velferdsstaten ikke bærekraftig

De svakeste er ikke i jobb

Det er en misforståelse at kutt i sykelønn handler om å «ta snylterne». Jeg mener det er riktig med mindre lønn, selv om sykdommen er helt uforskyldt. På samme måte som det er riktig at en som blir rammet av en uforskyldt sykdom og blir ufør, skal få mindre utbetalt i måneden enn vedkommende fikk i lønn. Når det er sagt, så er det neppe tilfeldig at sykefraværet i Norge er påfallende høyere under Ski-VM og når det kommer ut ny versjon av dataspillet «Grand Theft Auto».

Dagens ordning gagner «innsiderne» i arbeidsmarkedet og begrunnes med hensynet til de svakeste. Men de svakeste er ikke i jobb. Det er meningsløst å tviholde på full lønn under sykefravær samtidig som man aksepterer kraftig redusert lønn ved uførhet.

Det er neppe tilfeldig at sykefraværet i Norge er påfallende høyere under Ski-VM og når det kommer ut ny versjon av dataspillet «Grand Theft Auto».

Atle Simonsen, FpU

Knefall for fagforeningene

Det er ikke mange år siden Frps partiprogram gikk inn for kutt i sykelønn, i likhet med resten av partiene på høyresiden. At vi nå har snudd, er et knefall for fagforeningene. At akkurat sykelønnen, som er den ene velferdsoverføringen som går til mennesker i full jobb, er så sjenerøs, handler utelukkende om landets sterke fagforeninger.

Norge har OECDs høyeste sykefravær samtidig som vi har verdens mest sjenerøse sykelønnsordning. Aldri har flere nordmenn stått utenfor arbeidslivet, og vi har en stadig aldrende befolkning. At verdens mest omfattende velferdssystem kombinert med verdens mykeste arbeidsmiljø, skal tilsi at vi er verdens sykeste folk, har bokstavelig talt blitt en internasjonal kuriositet. Vi er et av de friskeste landene i verden når FN måler helse. Likevel har vi et av Europas høyeste sykefravær.

LES OGSÅ: Forsker: – Karensdag fungerer ikke

Mindre fravær

Vi bruker om lag en tredjedel av statsbudsjettet på velferd, like mye som hele statsbudsjettet til Finland. Og budsjettposten øker dramatisk hvert år. Bare sykelønnen utgjør om lag 40 milliarder kroner. Samtidig vet vi at hver tredje person mellom 20 og 66 år verken er arbeidssøker eller sysselsatt.

Det er liten tvil blant forskerne om at kutt i sykelønn vil redusere fraværet.

At sykelønnen er så sjenerøs handler utelukkende om landets sterke fagforeninger.

Atle Simonsen, FpU

Avkle venstresidens spinndoktorer

Dersom Frp går inn for dette, så er jeg overbevist om at vi vil vinne den offentlige debatten. Argumenter om rasering og at dette går ut over de svakeste er fristende å avfeie som useriøse. Det kreves en del fantasi for å kalle en liten reduksjon i sykelønn for å rasere en ordning for de svakeste. Å likevel skinne lys på denne debatten vil en gang for alle avkle venstresidens spinndoktorer. Det er ikke vanskelig å argumentere for at å kutte i sykelønn ikke vil gå utover de svakeste, men gi et minimalt inntektstap for dem som allerede er i jobb, og at å innføre en karensdag ikke er en rasering.

Dersom Frp går inn for dette, så er jeg overbevist om at vi vil vinne den offentlige debatten.

Atle Simonsen, FpU

Norge er omtrent det eneste landet i verden som har full lønn under sykdom og selv med 80 prosent sykelønn, som FpU har foreslått, ville Norge hatt verdens beste sykelønnsordning.

Ingen «rasering»

Å gå inn for kutt vil trolig føre til at den påfølgende valgkampen i stor grad vil handle om nettopp sykelønn. Ved å sette dagsorden, ville vi fått muligheten til å forklare velgere at dette på ingen måte dreier seg om noen «rasering» som går ut over «de svakeste».

I tillegg vil det være klokt å kombinere kutt i sykelønn med skattekutt for lavtlønnede.

Selv med 80 prosent sykelønn, som FpU har foreslått, ville Norge hatt verdens beste sykelønnsordning.

Atle Simonsen, FpU

Sykelønn er bare en av mange saker FpU på sikt ønsker å endre hos Fremskrittspartiet. På hvert landsmøte tar ungdomspartiet opp saker der vi er uenig med moderpartiet. Vi har fått mange seire, som ekteskapsloven, aktiv dødshjelp, kommunereform og for å nevne noen.

Mot formynderiet

Likevel er det grunnprinsippene i Fremskrittspartiet som gjør meg sikker på at jeg har valgt riktig parti. Når det gjelder skattelette, frihandel, og å stå skulder ved skulder med folk flest i kampen mot formynderske politikere svikter alle andre partier enn Fremskrittspartiet.

La meg avslutte med å sitere Jens Stoltenberg fra 11. september 2006: «…veksten i utgiftene til sykepenger kan ikke fortsette. Den fortrenger muligheten for å satse på andre gode formål.»