Hopp til innhold

Vil konkurranseutsette trikk og bane

I forslaget til neste års Oslo-budsjett vil byrådet konkurranseutsette trikken og T-banen.

Nye T-banevogner

Konkurranseutsetting av t-bane og trikk er ifølge byrådet en forutsetning for at satsingen på kollektivtilbudet i Oslo skal fortsette.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Det er satt av nesten 1,4 milliarder kroner til kjøp av transportreiser i budsjettforslaget for 2012.

– Et viktig tiltak for å få dette til er å samordne kollektivtilbudet i Oslo og Akershus gjennom innføring av ny pris- og sonestruktur, sier fungerende byråd for miljø og samferdsel Bård Folke Fredriksen.

I tillegg kommer det ytterligere 96 nye T-banevogner på skinnene mellom 2012–2015 som er med på å styrke T-banetilbudet.

Mer konkurranse

Penger fra Oslopakke 3 brukes til å oppgradere nedslitte T-banestasjoner og andre deler av baneinfrastrukturen.

Oppgraderingen av Lamberseterbanen fortsetter og Ekebergbanen skal fornyes.

– Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere trafikktilbudet slik at reisende skal oppleve mer kollektivtrafikk for pengene, sier Fredriksen.

– Konkurranseutsetting av trikk og t-bane er en forutsetning for at satsingen skal kunne fortsette. Det vil gi mer kollektivtrafikk for pengene. Dette er nødvendig med stadig hardere konkurranse om budsjettkronene.