Hopp til innhold

Verneverdig bygg i Oslo totalskadd i brann

Laurdag kveld rykka naudetatane ut til ein adresse på Hauketo i Oslo, etter melding om brann i ein einebustad.

Det var ingen skadde personar og bebuarar i nærleiken blei bedt om å halde dører og vindauge lukka.

– Ei hypotese er at brannen er påsett, skreiv politiet.

Søndag morgon dreiv naudetatane framleis med sløkking, ifølgje Nordstrands Blad.

Avisa skriv at huset var eit verneverdig bygg som var eigd av Oslo kommune, som stod tomt i mange år.

Tidlegare har det vore diskutert om «Konten», det gamle namnet på einebustaden, skulle bli eit hus som skulle tilby kommunale aktivitetar.

Planane skal ha blitt lagt på is fordi kostnadane blei for høge.

Huset var på byantikvaren si gule liste over bygg som er verd å bevare som ein del av eit kulturminne.