Hopp til innhold

Utsetter 20-årsplan for Oslo-skolen

Byrådet i Oslo utsetter skolebehovsplanen for perioden 2025–2044 i ett år. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) informerte bystyret onsdag om at planen først blir lagt fram høsten 2025.

Årsaken er usikkerhet rundt elevtallsveksten i årene som kommer.

På grunn av fullføringsreformen vil det ifølge byråden være behov for flere plasser i videregående skole enn antatt.

I grunnskolen vil det trengs færre skoleplasser enn man har trodd på grunn av lavere fødselstall.

For å få bedre oversikt over hvordan dette påvirker behovet for nye skoler velger byrådet å utsette planen.

– Det skal ikke påvirke fremdriften til de skoleprosjektene som allerede er planlagt, sier Julie Remen Midtgarden til NRK.

I kultur- og utdanningsutvalget onsdag spurte Aps Eivor Evenrud om byrådet også utsetter beslutningen om ny videregående skole i Myntgata i Kvadraturen og i forbindelse med Campus Ekeberg.

Skolebyråden svarte at en avgjørelse om Myntgata blir tatt senest i neste års budsjett.

Det skal heller ikke påvirke arbeidet med å finne ut hva man gjør med den omstridte prestisjeprosjektet på Ekeberg.

Skolebehovsplanen gir en samlet oversikt over planlagte og foreslåtte skoler, både nye, utvidede og rehabiliterte.

Julie Remen Midtgarden
Foto: Hallgeir Braastad / NRK

NRK anbefaler