Hopp til innhold

Tomme senger til tross for kø

Bydelene har ikke råd til å kjøpe sykehjemsplassene. Kommunen taper millioner på de tomme sengene.

Eldre kvinne på sykehjem
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sykehjemsetaten i Oslo kommer til å gå med et underskudd på 80 milloner kroner i år, fordi bydelene ikke kjøper sykehjemsplasser som allerede står klare.

- Dette går ikke an

Håpløs organisering har skylda, mener nesteleder i finanskomiteen i bystyret, Trond Jensrud.

Trond Jensrud

Trond Jensrud (Ap)

Foto: Stig Kalsæg Sulland / NRK

- Når vi har kommet i en situasjon der sykehjemsetaten går med underskudd, fordi bydelene ikke har råd til å kjøpe plasser, betyr det at Oslo kommune bruker penger på å ikke benytte seg av velferdstilbud som vi faktisk har stående klart til de eldre i Oslo, det går selvsagt ikke an, sier Jensrud.

Sykehjemsetaten i Oslo har eksistert siden 1. januar 2007. Fram til da hadde bydelene selv drevet sykehjemmene. Men nå driver etaten alle sykehjemmene, mens bydelene, som har ansvaret for de eldre, må «kjøpe sykehjemsplasser av etaten» ved behov.

- Dramatisk

Målet var effektivisering og et bedre tilbud, men resultatet er 80 millioner i minus, og dyre, tomme senger som ingen benytter seg av.

Anne Myhr

Anne Myhr

Foto: Terje Christiansen / NRK

- Det dramatiske er jo at for mye penger blir brukt på ledige senger og for lite penger blir brukt på den eldreomsorgen vi alle vet at trengs, sier Jensrud.

Ingen har i dag full oversikt over hvor mange eldre som venter på en sykehjemsplass, fordi ingen får innvilget plass før en plass blir ledig.
Men eldreombud i Oslo kommune, Anne Myhr, vet at det er mange.

- Daglig og ukentlig får jeg veldig mange henvendelser fra folk som har fått høre at det ikke er vits i å søke om sykehjemsplass fordi de uansett ikke vil få det. Jeg møter også folk som har søkt og fått avslag. Hvis det viser seg at penger ikke brukes til det som er meningen må dette gjøres noe med, sier Myhr.

Vil foreslå ny organiseringsmodell

Siden opprettelsen i 2007 har sykehjemsetaten gått med 130 millioner kroner i underskudd. Konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr vil derfor foreslå en ny organiseringsmodell før jul.

Jøran Kallmyr

Jøran Kallmyr (Frp)

Foto: NRK

- Vi visste at det ville ta tid før vi fikk kjørt inn sykehjemsetaten. Da bydelene selv drev sykehjemmene var det 40 millioner i underskudd, så dette er ikke et nytt fenomen. Men vi må jobbe for å få en bedre pris- og finansieringsmodell, og det vil jeg fremme for bystyret ganske raskt. Men jeg er opptatt av kvaliteten på sykehjemmene. Dette skal være et verdig siste hjem for de eldre, det handler ikke bare om kroner og øre, sier Kallmyr.

Men Trond Jensrud fra Arbeiderpartiet krever raske resultater.

- Hvis ikke sykehjemsetaten kommer i balanse innen rundt et halvt år, tror jeg etatens dager er talte, for da har man bevist at dette var en dårlig måte å organisere seg på, sier han.