Hopp til innhold

Stor nedgang i ungdomskriminalitet i Oslo

Oslopolitiet var bekymret for en sommer med økt ungdomskriminalitet, men ferske tall viser en kraftig nedgang. Politiet mener ungdommene har skjerpet seg.

Voldshendelse i Oslo sentrum lørdag kveld den 19. oktober 2019. Minst to personer blir lagt ned i bakken.

MYE VOLD I 2019: Voldshendelse i Oslo sentrum lørdag kveld 19. oktober 2019. Totalt var det elleve voldshendelser den helgen. Hittil i år har vold blant unge gått ned med nesten en firedel sammenlignet med samme periode i fjor.

Koronatiltakene traff landet for alvor 12. mars. Da ble blant annet skoler og fritidsklubber stengt på grunn av smittefaren. Færre var ute og folk ble bedt om å holde avstand til hverandre.

Politiet hadde allerede merket en positiv utvikling. En utvikling som fortsatte mens landet «stengte» ned.

Leder for oslopolitiets forebyggende enhet, Rune Swahn, mener koronatiltakene er noe av forklaringen på hvorfor tallene på barne- og ungdomskriminalitet daler i år.

Rune Swahn

TALLENE GIR KUN EN PEKEPINN: Rune Swahn som er leder for oslopolitiets forebyggende enhet, sier selv om narkotikalovbruddene går ned så betyr det ikke nødvendigvis at bruken av narkotika avtar.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det kan skyldes en positiv endring i ungdommers atferd, det kan ha med koronasituasjonen å gjøre og selvfølgelig politiets kontrollvirksomhet.

Kraftig nedgang for vold- og narkotikalovbrudd

Totalt har barne- og ungdomskriminaliteten til og med juli i år falt med 34 prosent, sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Gjerningspersonene i denne statistikken er mellom 10 og 17 år.

Swahn sier nedgangen er veldig gledelig.

– Det har vært noe variasjon i utviklingen over tid. En jevn stigning, ekstra høye tall i fjor og en betydelig nedgang hittil i år.

Den største reduksjonen i år er anmeldte narkotikalovbrudd.

I løpet av fjorårets første sju måneder ble det anmeldt 402 narkotikalovbrudd og i år er tallet 161.

Det er en nedgang på 60 prosent.

– Politiets kontrollvirksomhet, mindre tilgang på narkotika i de illegale markedene på grunn av koronasituasjonen, har innvirkning, mener Swahn.

Også vold har gått ned med 33 prosent siden i fjor.

Swahn sier tallene kun gir en indikasjon på den faktiske kriminaliteten som begås. Men når det gjelder voldskriminaliteten tror han at nedgangen er reell.

– Når reduksjonen er så stor som 33 prosent fra fjoråret på registrert voldskriminalitet, tror vi det representerer en endring i atferden.

Anmeldte lovbrudd med gjerningsperson mellom 10 og 17 år

Lovbrudd

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2019 - 2020

2019 - 2020

Narkotika

162

198

285

305

402

161

-241

-60.0%

Vold

219

263

287

298

447

299

-148

-33.1%

Seksuallovbrudd

23

39

38

39

46

51

5

10.9%

Ran

37

20

47

41

78

60

-18

-23.1%

Butikktyveri

264

244

401

367

313

234

-79

-25.2%

Økonomi, trafikk og annen

226

277

329

305

442

314

-128

-28.98%

Totalt

1097

1171

1514

1511

1913

1260

-653

-34.1%

Den registrerte kriminaliteten er kun for årets første sju måneder. Det gjelder alle år i tabellen. Kilde: Oslo politidistrikt

Fryktet en sommer med kriminalitet

Politiet var engstelige for hvordan stengte grenser og smittevernregler ville prege de unges sommer. De var bekymret for kjedsomhet, passivitet, rastløshet og mer kriminalitet.

Derfor hadde de flere på jobb på kveldstid for å oppsøke ungdomsmiljøene. Mange av sakene ble også oppklart raskt, sier Swahn.

– Det har forhindret hevn og stoppet potensielle voldsspiraler. Det har vært med på å demme opp for det vi frykta, en sommer med mer kriminalitet enn vi hadde i fjor.

I sommer var det flere kommunale aktivitetstilbud for barn og unge.

Oslo idrettskrets hadde 522 aktivitetsuker hvor 25.000 barn deltok. Swahn mener slike tiltak og sommerjobber minsker risikoen for at disse barna havner i deres kriminalstatistikker.

– Vi har fått veldig god hjelp fra både Oslo, Asker og Bærum kommune med et bredt spekter av gode, varierte og treffsikre tiltak og aktivitetstilbud for ungdom denne sommeren som vanlig. Men det har vært ytterligere forsterket denne sommeren.

Satset stort på sommerjobber

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet, sier kommunen er opptatte av å jobbe forebyggende blant barn og unge hele tiden.

Rina Mariann Hansen

KREVENDE SOMMER: Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester fra Arbeiderpartiet, sier hun fryktet at pandemien skulle gjøre det vanskelig å skaffe ungdom sommerjobber og aktiviteter.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– I år bruker vi 79 millioner kroner på sommerjobb og sommeraktiviteter for barn og unge. Det har gitt oss over 2000 sommerjobber og også aktivitetstilbud i alle bydeler.

Hansen er glad for nedgangen i ungdomskriminaliteten. Hun håper sommerjobber og aktivitetstilbud har hjulpet.

– Om dette i seg selv har bidratt til nedgangen er det vanskelig å være sikker på, men jeg håper at kombinasjonen av det vi gjør gjennom året og en ekstra sommerinnsats har bidratt.