Hopp til innhold

Romleir på Sognsvann fjernes

Politiet og Oslo kommune ryddet mandag romfolkets leir på Sognsvann.

Bymiljøetaten startet å rydde opp romleiren på Sognsvann mandag morgen.

SE VIDEO: Utstyr og madrasser ble kastet, og restene av romleirene blir kjørt bort i søppelbiler og på hengere mandag.

Det var rett etter klokken 8 at folk fra bymiljøetaten gikk til aksjon sammen med politiet.

De rundt 40 personene som oppholdt seg i de tre leirene på østsiden av Sognsvann, ble beordret om å fjerne seg fra stedet.

Utstyr og madrasser ble kastet, og restene av romleirene blir kjørt bort i søppelbiler og på hengere. I tillegg fant de rundt 30 sykler.

Ble varslet

Odd Olav Bratteberg, seniorrådgiver i bymiljøetaten forteller til NRK at de fredag varslet at leirene ville bli ryddet etter 48 timer.

– Ifølge norsk lov er det forbudt å telte mer enn to døgn i marka. I tillegg er det mange av naboene og publikum som bruker marka som har klaget til oss om denne leiren.

Det er ikke noe spesiell grunn til at kommunen rydder leirene akkurat nå. Men ifølge Bratteberg har de forberedt seg godt til denne aksjonen, for å få ryddet opp i skogen.

– Vi har fjernet installasjoner som er brukt til overnatting, men de fleste teltleirene var fraflyttet da vi kom.

Vet ikke hvor romfolket er dratt

Politiet bistod kommunen under opprydningen i tilfelle det skulle bli noe bråk, men det har det ifølge Bratteberg ikke vært.

Hvor folk som har bodd i leirene har dratt, vet ikke kommunen noe om.

– Vi tar ansvaret for skogen som vi forvalter, vi kan ikke vite hvor det blir av dem.

Romfolk fjernes fra Sognsvann

Romfolk fjernes fra leieren på Sognsvann.

Foto: Anniken Mihle / NRK

Organisasjonen Folk er Folk, er svært kritiske til at kommunen har fjernet leirene på østsiden av Sognsvann.

De mener romleirene verken er underlagt den såkalte todagersregelen eller er til åpenbar skade eller ulempe.

Folk er Folk viser også til at det pågår en rettstvist om romleirene
ved Sognsvann, og kritiserer politiets deltagelse i aksjonen.

– Desverre har politiet i dag valgt å bistå Oslo kommune med en ikke-rettslig utkastelse av 32 mennesker på Sognsvann.

Ved å delta i aksjonen mener Folk er Folk at politiet går god for en rettsoppfattelse som fortsatt ikke er avklart i rettsapparatet.

Mandag morgen rykket politiet og kommunens folk inn og fjernet romleiren ved Sognsvann. Bymiljøetaten ryddet og kjørte bort restene av romleiren i søppelbiler og på hengere.

SE VIDEO!