Hopp til innhold

Romfolket anker flytte-avgjørelse

Romfolket ved Sognsvann anker avgjørelsen fra Oslo byfogdembete om at leiren de bor i skal fjernes.

Romfolket ved Sognsvann i Oslo

Romfolket ved Sognsvann i Oslo. Denne leiren ble fjernet i november i fjor.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Saken har allerede blitt behandlet rettslig tre ganger.

I begynnelsen av juni fremmet Statsbygg en begjæring om å fjerne leiren, men Oslo byfogdembete avviste kravet.

Men i forrige uke vant Statsbygg fram med sin anke hos Oslo byfogdembete. Begrunnelsen var at leiren er for nær bebyggelse og at den er til skade og ulempe for omgivelsene.

Organisasjonen Folk er folk, som taler på vegne av romfolket, anker nå avgjørelsen.

– Vi mener lovforståelsen i de tre domsavgjørelsene er så sprikende at jussen er fullstendig i det blå. Derfor har vi rådet beboerne til å bli på Sognsvann og anke dommen, sier Bjønnulv Evenrud i Folk er folk til Aftenposten.

Bjønnulv Evenrud

Bjønnulv Evenrud i Folk er folk, anker avgjørelsen om at romfolket ved Sognsvann må flytte.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det ble ikke satt dato for når leiren, som ligger på Statsbyggs område, skal ryddes.

Flere aksjoner

Folk er folk ber nå om at leiren får stå fram til anken er behandlet i Oslo tingrett. Der blir saken trolig avgjort i neste uke.

– Foreløpig er det ikke mye vi kan gjøre, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

– Vi vil ha et solid rettslig grunnlag for det vi gjør, og må forholde oss til at vi er i et rettssystem der alle har muligheter til å få vurdert sin sak i flere rettsinstanser.

Bymiljøetaten i Oslo kommune har i sommer ryddet området to ganger.

Siste aksjon fant sted i forrige uke. Da ble det funnet 10 tonn skrot og eiendeler, blant annet 550 kilo bilbatterier og 75 sykler.