Hopp til innhold

Rekordmange eldre klager

Aldri før har så mange eldre klaget på helse- og velferdstilbudet i Oslo.

Eldre på sykehjem
Foto: Colourbox.no

Det viser tall fra eldreombudet i hovedstaden.

I fjor mottok eldreombudet til sammen 158 klager på helse- og velferdstjenester.

Det er en dobling fra før ombudsordningen ble opprettet i 2007.

- For mange får avslag

Tidligere var helse- og sosialombudet i Oslo klageinstans.

Eldreombud Anne Myhr

Eldreombud Anne Myhr

Foto: Maria Nakken / NRK

Eldreombud Anne Myhr tror økningen skyldes at det er lettere for eldre å henvende seg til et ombud som retter seg direkte mot dem.

- For det første har eldre fått en bevissthet om at det finnes et eldreombud. Selv om vi har hatt ombud for eldre før også, så har de nå en adressat. I tillegg er det en bevissthet rundt at man kan ta opp ting som ikke fungerer, sier Myhr.

Særlig er det avslag på sykehjemsplass som dominerer i klagebunken.

Helsebyråd Jøran Kallmyr (Frp) har tidligere sagt at det alltid er ledige plasser på byens sykehjem. Det er eldreombudet uenig i. Hun mener bydelene vurderer søknadene for strengt.

Kallmyr fastholder at Oslo ikke har kapasitetsproblemer.

Terskelen for å få sykehjemsplass er imidlertid for høy, mener han, og erkjenner at praksis for tildeling av plasser varierer mye fra bydel til bydel.

- Vi skal senke terskelen for å få plass og sørge for at kriteriene for å komme inn, vurderes likt i bydelene. Det er mitt ansvar. I dag er det ingen slike felles retningslinjer, sier byråden til Dagsavisen .