Hopp til innhold

Reklametårnene blir stående

De 40 omstridte reklametårnene i Oslo blir fortsatt stående. Fylkesmannen mener kommunens vedtak om fjerning av reklamen er ugyldig fordi man har brukt loven feil.

Reklametårn
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Oslo kommunes kamp for å fjernet 40 reklametårn som reklamebyrået JCDecaux har reist i byen har slått helt feil. Fylkesmannen har nå nemlig opphevet kommunens pålegg om å fjerne tårnene.

Byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen er skuffet over avgjørelsen.

JCDecaux får beholde reklamen

- Ja,  vi hadde jo håpet å tro på at dette skulle nå frem, så det er skuffende at han har kommet til noe annet, sier Agerbak-Jensen.

Kommunen vedtok 30.07.07 at JCDecaux skulle fjerne reklamen fra nedstigningstårn.

"Med hjemmel i Plan- og bygningsloven paragraf 107 andre ledd kreves fjerning av reklamen på de 40 reklamefinansierte nedstigningstårn som det er vist til i kommunens varsel av 15.05.2007. Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.08.2007".

Vedtaket ble påklaget av JCDecaux, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå behandlet klagen og kommet fram til at vedtaket til kommunen oppheves på grunn av rettsanvendelsesfeil.

Merete Agerbak-Jensen
Foto: Sporveien

Byråden gir ikke opp

Men byråden gir ikke opp. De håper å finne en annen løsning for å få fjernet reklamen.

- Vi har ennå ikke begynt å tenke på hvordan vi skal gå videre, men det er helt klart at vi vil forfølge saken videre for å nå det målet bystyret har satt, nemlig at reklamen på tårnene skal vekk, sier Agerbak-Jensen.

Skal få mer orden på reklamen

Byrådet har lagt fram et forslag til skilt- og reklameplan, som ligger til behandling i byrådet. Agerbak-Jensen håper at denne skal få bedre orden på reklameforholdene i Oslo.

- Der sier vi blant annet at reklame på nedstigningstårn ikke skal tillates slik at vi for fremtiden er sikret mot flere slike tårn, sier Agerbak-Jensen.

- I planen er vi dessuten opptatt av hvordan reklamen er organisert, og hvilke områder i byen som tåler mye, mindre eller ikke reklame i det hele tatt, sier Agerbak-Jensen.