Hopp til innhold

Reetablerer hotell på Karl Johan

Christian Ringnes skal reetablere hotellet i Karl Johans gate 8, skriver Estate.

Det ble opprinnelig bygget som hotell i 1858 etter bybrannen, men har senere blitt brukt til kontor og butikker.

Eierne har søkt om å få gjøre det om til hotell igjen, og de vil gjøre flere ombygginger og oppgraderinger i bygningen.

Nå har plan- og bygningsetaten godkjent søknaden, og det fremgår av vedtaket at også Byantikvaren er positiv til å reetablere hotelldriften.