Hopp til innhold

Protesterer mot konkurranseutsetting av barnehager

Foreldre og ansatte samlet seg utenfor Rådhuset for å protestere mot konkurranseutsetting av barnehager.

Foreldre, barn og ansatte samlet seg utenfor Rådhuset for å protestere mot konkurranseutsetting av barnehager.

Foreldre, barn og barnehageansatte demonstrerte mot privatisering av barnehager utenfor Oslo Rådhus i dag.

Oppdatert 22.00:

Det borgerlige bystyreflertallet stemte ned opposisjonens forslag om å stoppe den omstridte konkurranseutsettingen av sju kommunale barnehager. KrFs Erik Lunde sa at han stod ved budsjettavtalen med Frp, men antydet at dette burde bli siste runde med denne typen konkurranseutsetting

Rødt ber fylkesmannen undersøke om konkurranseutsettingen av sju kommunale barnehager kan være ulovlig. Bjørnar Moxnes sier at dersom byrådet ikke har gjort en såkalt barnets-beste-vurdering, strider det mot FNs barnekonvensjon.

Før jul bestemte byrådet seg for å konkurranseutsette disse sju barnehagene.

  • Frydenlund, Smedbakken og Ospa i Alna bydel
  • Bjørnåsen og Asperud i Søndre Nordstrand bydel
  • Rønningen og Grindbakken i Vestre Aker bydel

Kommunen skal fortsatt eie disse sju barnehagene, men de skal drives av private.

Foreldre frykter at kvaliteten i barnehagene går ned ettersom bemanningsnormen som gjelder for kommunale barnehager ikke gjelder for barnehager som er privat drevet. Kommunale barnehager kan ha maksimum 3 småbarn eller 6 store barn per ansatt. Etter konkurranseutsettingen vil ikke dette gjelde, og barnehagen kan ha flere barn per ansatt.

Da bystyremøtet startet onsdag 15.00, la Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn frem et forslag fra Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne om at bystyret skal stoppe konkurranseutsettingen av barnehagene. Forslaget behandles som siste sak på dagens bystyremøte, altså nærmere 22.00.

– Straffet for å bygge opp gode barnehager

Libe Rieber-Mohn sa fra talerstolen at forsøksprosjektet med konkurranseutsetting har vist seg å få store konsekvenser.

– Mange barnehager mister nå sine mest erfarne og kompetente ansatte. Vi står i fare for å rasere de beste barnehagene vi har i byen. Ansatte gråter på jobb. Foreldre står i gangen og gråter. Mange er i gang med å søke andre jobber. De ansatte opplever nå at de blir straffet for å ha bygget opp populære barnehager med gode og erfarne ansatte og mange pedagoger og stabilt og trygt miljø, sa Libe Rieber-Mohn.

Artikkelen fortsetter under bildet

Kjersti Engen Marsdal

– Vi er her for å stoppe raseringen av barnehagene våre, sa Kjersti Engen Marsdal i Foreldregruppa mot konkurranseutsetting av barnehagene.

Foto: Olav Juven / NRK

Utenfor Rådhuset samlet foreldre og barnehageansatte seg klokka 17.00. Leder for Foreldregruppa mot konkurranseutsetting, Kjersti Engen Marsdal, sa at konkurranseutsettingen får store konsekvenser for ungene, og at byrådet ikke har brydd seg om å finne ut av disse.

– De har ikke brydd seg om å spørre oss foreldre om hva som er best for barna våre, og det er for å fortelle dem det, vi er her i dag, sier Kjersti Engen Marsdal.

Hun hadde også en bønn til Venstre og Kristelig Folkeparti, som ikke boblet over av entusiasme over dette punktet i budsjettforliket høsten 2012.

– Jeg tror ikke dere forutså konsekvensene av det dere var med på. I dag har dere mulighet til å velge barna fremfor Frp, sa Kjersti Engen Marsdal i appellen hun holdt.

Byråden ville ikke svare

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie.

Foto: Oslo Høyre
Carl I. Hagen

Carl I. Hagen.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H) var oppfordret til å møte demonstrantene på rådhustrappa for å ta imot opprop med underskrifter fra foreldre som er i mot konkurranseutsettingen.

Hun ville ikke svare på spørsmålet fra Østlandssendingen om hvorfor hun synes konkurranseutsetting av barnehager er en god idé.

– Dette er ikke noe byrådet har tatt initiativ til, men en sak som ble vedtatt i et budsjettforlik i bystyret.

– Vi forholder oss lojalt til bystyrets vedtak. Vår oppgave er å sørge for at dette skjer innenfor lover og regler og at vi sikrer god kvalitet i barnehagene, sier Anniken Hauglie.

Rundt 15 000 av Oslos 36 000 barnehagebarn går i dag i private barnehager. Tidligere har Anniken Hauglie sagt at foreldrene i disse barnehagene er i gjennomsnitt mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager.

Carl I Hagen (Frp) sier til NRK, mens demonstrasjonen pågår, at det er helt greit at sosialistene fremmer forslag om å stoppe noe de har vært mot hele tiden.

– Her har det vært politiske aktivister på banen som har masse sterke uttrykk. Men vi ønsker å konkurranseutsette fordi alle undersøkelser viser at private barnehager er bedre og billigere enn de kommunale, og det må være en fordel både for foreldre og skattebetalere.

– Ren sandstrøing

Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn.

Foto: Espen Sturlason

Libe Rieber-Mohn mener at når byrådet nå har sendt brev til samarbeidsutvalg og foreldreråd i de sju barnehagene og invitert dem til å komme med skriftlige innspill til konkurranseutsettingen, er det en erkjennelse av at er håndtert på en juridisk tvilsom måte.

– Men når byråden i samme brev skriver at anbudsfristen skal utsettes i to uker, innebærer det i realiteten at prosessen foreldrene nå skal få være med på er en ren sandpåstrøingsprosess, der de formelt sett skal bli hørt, men resultatet allerede er gitt.