Hopp til innhold

Osloskolen skjermes for kutt

Oslo-skolen skjermes for budsjettkutt, men vil ikke få mye mer penger å rutte med etter det NRK har regnet seg fram til.

Torger Ødegaard

GOD SKOLE: Skolebyråd i Oslo kommune, Torger Ødegaard (H) sier han er glad for at skolebudsjettet blir stryket i året som kommer. Men etter det NRK har regnet seg fram til ser det ut som mye av de ekstra investeringene i driften av skolene går bort økt elevtall og lønns- og prisstigning.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Oslo-skolen er en av få skjermede sektorer i forslaget til budsjett for 2013, som byrådet har lagt fram onsdag ettermiddag.

– Det var et stramt skolebudsjett i 2012, derfor er jeg veldig glad for å si at vi kommer med et meget godt forslag til skolebudsjett for 2013, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H) til NRK.

Men etter det NRK har regnet seg fram til ser det ikke ut som at Oslo-skolen i realiteten vil ha mye mer penger å rutte med til neste år.

Flere elever

Mens byrådet legger fram et styrket skolebudsjettet for 2013, har NRK regnet seg fram til at den virkelige situasjonen for Oslo-skolen er et tilnærmet nullbudsjett.

Etter at økning i elevtallet og lønns- og prisvekst er kompensert for, sitter skolen igjen med omlag 16 millioner kroner i pluss.

Satser på talenter

Byrådet varsler at de har satt av seks millioner kroner for å satse på talenter, og en tilsvarende sum for å håndtere bråk og uro i skolen.

Det er tilbud som fag på høyere nivå, talentsatsing innen klassisk ballett, musikk og matematikk som byrådet vil styrke.

– Det å satse på kunnskap er helt avgjørende for vårt samfunn, og en god skole er det viktigste vi kan bidra med overfor hver enkelt, sier Ødegaard.

Ikke penger til vikarer

Terje Vilno

Leder i Utdanningsforbundet Terje Vilno.

Foto: John Nistad, Utdanningsforbundet

Etter flere år med stramme budsjetter forteller lærere at de mangler vikarer og lærere til spesialundervisning.

– Det er støtteundervisning, spesialundervisning, alt som er av ekstraundervisning rammes av det. Det betyr at det systematisk er de svakeste som rammes, sier lærer Jorunn Folkvord ved Seterbråten skole i Oslo.

Utdanningsforbundet i Oslo forteller at de får mange henvendelser fra fortvilte lærere i osloskolene.

– I 2011 kuttet man 130 millioner i forhold til hva det burde vært for å opprettholde budsjettet. Det samme i 2012. Det er begrenset hvor lenge dette går og vi ser tegn på at det ikke går så veldig bra, sier leder i forbundet Terje Vilno.

11 000 nye skoleplasser

Frem til 2016 skal det investeres 11,8 miliarder kroner i skolebygg og 11 000 nye elevplasser i Oslo.

Til neste høst åpner to nye skolebygg dørene, Kuben yrkesarena og Sjømannskolen i Ekebergåsen.

Mens det skal bygges ny ungdomsskole på Grefsen, skal Trasop skole utvides og Bjerke skole rehabliteres og utvides.