Hopp til innhold

Oslo kommune lot kunstverk forfalle

Nå krever kunstneren 100.000 kroner i oppreisning for manglende vedlikehold.

Arne Lindaas, Edens Hage, 1972 © Arne Lindaas /BONO 2009
Foto: Thea Marie Astrup 2009

Kunstneren Arne Lindaas malte "Edens hage" i tunnellen under regjeringskvartalet ved hovedbrannstasjonen i 1972.

Nå krever han inntil ett hundre tusen kroner i oppreising fra Oslo kommune for manglende vedlikehold.

Arne Lindaas, Edens Hage, 1972 © Arne Lindaas /BONO 2009

Deler av veggmaleriet til Arne Lindaas var dekket av grafitti.

Foto: Thea Marie Astrup 2009

Følte seg krenket

Veggmaleriet "Edens hage" ble fjernet i sommer fordi forfallet var kommet så langt at det ikke kunne restaureres.

- Dette verket har ikke vært restaurert på 18 år, og har hatt en veldig utsatt plassering uten at Oslo kommune har iverksatt noen form for restaurering eller fjerning, sier juridisk konsulent Benedicte Langford i kunstnerorganisasjonen BONO.

I flere år slåss Lindaas for oppussing, fordi han følte seg krenket over hvordan veggmaleriet så ut.

For 18 år siden tok han selv penselen fatt for å rette opp de verste skadene. Men det at maleriet nå er borte, endrer ikke på det at han i årevis ikke ville være bekjent av hvordan maleriet så ut, mener Langford.

- Bidet er borte. Det er både Lindaas og BONO tilfreds med, men det endrer ikke det faktum at verket har fremstått i den skikkelse det nå har gjort i så lang tid, og den krenkelsen har medført for kunstneren, sier hun.

Har ikke vedlikeholdsplikt

Langford mener det følger ansvar med å eie et bilde, og at forsømmelse av dette ansvaret kan føre til erstatning.

Selv om kommunen ikke har en juridisk plikt til vedlikehold, så har den heller ikke rett til å "tråkke på" kunstneren ved å la arbeidene hans forfalle.

- I denne saken vil jeg understreke at vi ikke på noen måte hevder at et hvert forfall av kunstverk vil medføre oppreisningsansvar. Vi mener heller ikke at en kunstner kan kreve at et verk blir fjernet, eller at det får stå i evig tid, sier hun.

Det organisasjonen hevder, er at en kunstner har rett til å motsette seg at hans verk fremstår på en måte som kan være krenkende for verkets anseelse, eller kunstnerens anseelse.

- Kommunen, eller eier, har ikke en vedlikeholdsplikt etter loven. Men resultatet av et manglende vedlikehold kan medføre at verket fremstår i en forfatning som krenker kunstneren rettigheter, og det er det vi mener at det her gjør, sier Langford.

Arne Lindaas, Edens Hage, 1972 © Arne Lindaas /BONO 2009

Bildet var ikke restaurert på 18 år, da kommunen besluttet å fjerne det.

Foto: Thea Marie Astrup 2009