Hopp til innhold

Nå kommer dieselforbudet i Oslo

Allerede førstkommende vinter kan det omstridte dieselforbudet bli innført i Oslo. Det er ikke lenger et spørsmål om dieselbiler får kjøreforbud på de mest forurensede vinterdagene, men når.

Forurensing i rush-trafikken

DIESELFORBUD: Bilene kan få forbud mot å slippe ut dieseleksos i Oslo allerede neste vinter.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Miljøbyråd Guri Melby

VIL AT FOLK SKAL SYKLE: Å ta sykkelen fatt på akuttdagene er et av forslagene til miljøbyråd Guri Melby.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Dette er et akuttiltak på dager med rødt varsel da vi er nødt til å advare folk og be dem holde seg hjemme hvis de har luftveisplager, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V)

Dieselforbud på verstingdagene, «SUV-avgift» i bomringen, nye bomstasjoner på bygrensen og lavere fartsgrense på hovedveiene. Dette er noen av virkemidlene i tiltakspakken mot luftforurensning, som byrådet i Oslo legger fram onsdag.

Melby vil ha dieselforbudet på plass allerede til vinteren.

– Vi foreslår at alle personbiler med dieselmotor og lastebiler som ikke har såkalt Euro 6-teknologi ikke får lov å kjøre i visse deler av byen på de dagene der vi har høyest luftforurensning.

Kan bestemme forbud lokalt

Alt tyder på at forbudet har flertall i Oslo bystyre, slik det også hadde i 2012. Da sa Statens Vegvesen nei, men tidligere i år vedtok Stortinget å gi kommuner hjemmel til å innføre lokale dieselforbud.

Oslo har dessuten fått kniven på strupen ved at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har stevnet Norge for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Klima- og miljødepartementet har gitt Oslo frist til ut april til å legge fram en tiltakspakke.

NAF er negative

Inger Elisabeth Sagedal

KRITIKSE TIL DIESELFORBUD: Inger Elisabeth Sagedal mener byrådet i Oslo bør vurdere andre tiltak.

Foto: Erik Norrud / NAF

– Vi tror et dieselforbud kan gi frustrasjon og hoderisting blant de mange som har kjøpt dieselbil i god tro, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonsjef i NAF.

Hun mener det er andre mer effektive og konstruktive måter å løse problemene på.

– Vi er litt bekymret for at byrådet ikke har sett nærmere på tiltak som å få skipstrafikken på landstrøm. Se på muligheter for syntetisk diesel og satse på innfartsparkeringer.

Oppfordrer til hjemmekontor

Melby sier at antall dager med dieselforbud vil variere fra vinter til vinter avhengig av klimatiske forhold.

– Denne vinteren har vi ikke hatt dager der vi hadde kommet til å iverksette et forbud, men det har skjedd de fleste vintrene de siste årene.

Har kollektivtrafikken kapasitet til å frakte alle de som må la bilen stå?

– Vi er nødt til å samarbeide med NSB og Ruter om å få et bedre kollektivtilbud på de dagene. Men det handler også om å få flere til å velge andre reisetidspunkt, jobbe hjemme og sykle eller gå i stedet for å ta bilen, sier Melby.

– Det er virkelighetsfjernt, sier Sagedal, som mener man ikke kan få alle til å ta sykkel på de kaldeste dagene i Oslo.