Hopp til innhold

Minoritetsspråklige i flertall

Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 51 av 124 grunnskoler i Oslo, viser ferske tall fra Oslo kommune.

Klasserom

Andelen minoritetsspråklige elever har økt svakt sammenlignet med forrige skoleår.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

Alle skolene der elever med norsk som morsmål er i mindretall, ligger på østkanten av Oslo.

Svak økning

Andelen minoritetsspråklige elever har økt svakt sammenlignet med forrige skoleår.

I skoleåret 2009/2010 var andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen 39,6 prosent. Dette skoleåret ligger andelen på 39,8 prosent, viser tallene fra kommunen.

Oslo har til sammen 54.344 elever i grunnskolen. 21.626 av barna tilhører språklige minoriteter.

Omkring 63 prosent av minoritetselevene får særskilt norskopplæring.

Over 90 prosent

Seks av skolene har over 90 prosent minoritetsspråklige elever, mens seks skoler har mer enn 90 prosent elever med norsk som morsmål.

Utdanningsetaten definerer en minoritetsspråklig elev som en elev med et annet morsmål enn norsk og samisk.

Kilden for opplysningene om morsmål er foreldrenes egne opplysninger på skolenes innskrivingsskjema, ifølge et brev skolebyråd Torger Ødegaard sendte til Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune i 2006.

Oslos elleve spesialskoler er ikke med i denne statistikken. Til sammen har hovedstaden 135 skoler.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.