Hopp til innhold

Kutter ned til ett kjørefelt på Ring 3

Fra mandag 15. april klokka 05:30, og seks uker frem i tid, blir det kun ett kjørefelt i begge retninger på Ring 3 mellom Ullevål stadion og Nydalen stasjon.

Årsaken er at det må gjøres utbedringer på Gjerdrums vei bru.

– De som likevel kjører Ring 3 etter trafikkomleggingen må påregne betydelig lengre tid, være oppmerksomme på skilting og vise hensyn, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Han presiserer at innsnevringen også rammer bussene som trafikkerer Ring 3.

I tillegg til innsnevring til ett kjørefelt, blir strekningen helstengt natt til mandag 15. april og tirsdag 16. april for forberedende arbeider.

Helstenging på natt disse to dagene er fra klokka 22:00 til 05:30. Tilsvarende helstenging blir det også ved avslutning av prosjektet.

Ring 3 innsnevring
Illustrasjon: Statens vegvesen