Hopp til innhold

Vil ha flere private barnehager i Oslo

Byrådet i Oslo har bestemt seg for å konkurranseutsette sju barnehager i bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker.

Anniken Hauglie

Ansvarlig byråd for barnehagene i Oslo, Anniken Hauglie (H), lover at barna får beholde plassen når sju barnehager i Oslo fra neste sommer tas over av private.

Foto: Oslo Høyre

Kommunen lover at alle barna i de sju barnehagene får beholde plassen sin, og at ingen ansatte skal miste jobben når private aktører tar over driften fra neste sommer.

– Vi kommer til å stille strenge krav til de som skal drive, og jeg er trygg på at barnehagene vil være minst like bra etter denne runden er ferdig, sier ansvarlig byråd for Oslo-barnehagene, Anniken Hauglie (H) til NRK.

Stiller samme krav

Barnehagene som skal konkurranseutsettes er:

  • Frydenlund, Smedbakken og Ospa i bydel Alna
  • Bjørnåsen og Asperud i Søndre Nordstrand
  • Rønningen og Grindbakken barnehage i bydel Vestre Aker

Kommunen skal fortsatt eie de sju barnehagene, selv om de skal drives av private aktører.

Ifølge Hauglie (H) vil ikke kvalitetskrav, åpningstider eller betaling endres i overtagelsen.

– Mer fornøyde foreldre

Rundt 15 000 av Oslos 36 000 barnehagebarn går i dag i private barnehager.

– Foreldrene i disse barnehagene er i gjennomsnitt mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager, sier Hauglie.

I fjor ble det bestemt at sju barnehager skulle konkurranseutsettes, og ti selges. Hvilke barnehager som selges vil trolig være klart til neste høst.

Sjokkerte og forskrekkede

Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo

EN FARSE: Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo, synes det byrådet driver med ligner en farse.

Foto: Ketil Jordan / NRK

– Vi er sjokkerte og forskrekkede. Vi synes det er dårlig politikk. Vi er i mot privatisering av barnehagene. Dette skaper en frykt hos de ansatte, sier med Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet i Oslo.

De har ingen tro på at barnehagene vil bli like gode etter privatiseringen.

– Vi ser gang på gang at Oslo kommune går for de billigste anbudene. Vi tror ikke at de vil opprettholde samme bemanning som i dag. Det er strengere krav til offentlige barnehager enn kommersielle, sier han.

Dessuten er de ansatte redde for pensjons- lønns- og forsikringsvilkår.

– Eldre arbeidstakere mister retten til AFP, og alle de ansatte er redde for hva kommersialiseringen vil ha å si for deres rettigheter. Den usikkerheten vil de ha helt til anbudsprosessen er over, sier Dehlin.

Han reagerer også over hvor fort prosessen har gått.

– Beslutningen er tatt i et lyntempo. De burde har lyttet til fagforeningene og de ansatte. Nå får de ansatte en veldig lite hyggelig beskjed rett før jul, sier han.