Hopp til innhold

Klasseinndeling på barneskole var diskriminerende

Noen av de foresatte til elevene i en 1.-klasse i Lillestrøm kommune reagerte på at andelen barn med ikke-vestlig bakgrunn var høyere i en av klassene, sammenlignet med de andre på trinnet.

Nå har Diskrimineringsnemnda tatt stilling til om klassesammensetningen på trinnet var i strid forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet.

Nemnda har kommet frem til at klasseinndelingen var diskriminerende, skriver den på nettsidene sine.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda med påstand om diskriminering på grunn av etnisitet.

OMOD mente at skolen måtte ha vektlagt etnisitet ved klasseinndelingen. Kommunen mente at skolen hadde delt inn klassen etter nøytrale retningslinjer.

Lillestrøm kommune sier til NRK at de mener de har fulgt egne rutiner, men at de tar vedtaket til etterretning.