Hopp til innhold

Oslo-budsjettet 2015: Historisk byggeboom

Oslo er midt inne i en historisk byggeboom i kommunal regi. For å ha råd til å bygge ut skolene, barnehagene og kollektivtrafikken, må det også neste år kuttes i tjenestene.

Teglverket skole

TEGLVERKET SKOLE: Det bygges for fult for å gjøre ferdig den nye skolen på Hasle, som etter planen skal stå ferdig til skolestart 2015. Dette er et av flere nye skolebygg i Oslo, etter kommunens investeringsrekord de siste årene. Skolen skal gi plass til 780 elever fra 1-10. trinn.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Onsdag klokken 12 gikk Oslos finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) på bystyrets talerstol for å legge fram byrådets budsjettforslag for 2015.

Eirik Lae Solberg

Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) legger fram Oslo-budsjettet onsdag.

Foto: Martine Røiseland

– Budsjettet er preget av store investeringer som setter byen i stand til å håndtere den sterke befolkningsveksten, sier Lae Solberg.

Toppårene blir 2014, 2015 og 2016. Hvert av disse årene blir det satt ny investeringsrekord med over 10 milliarder kroner til blant annet nye skoler, nye barnehager og kommunal infrastruktur som vei og kollektivtrafikk, vann og kloakk.

– Det er nå vi legger grunnlaget for fremtidens Oslo. De neste årenes investeringer vil være med å forme byen i lang tid, sier Eirik Lae Solberg.

Eldrebølgen kommer

Etter 2016 flater veksten i barnebefolkningen noe ut, og investeringstakten blir ikke fullt så høy. Men en forventet eldrebølge gjør at investeringene i sykehjem og omsorgsboliger må trappes opp.

– Vi må være klare når de store barnekullene fra rett etter krigen runder 80. Det vi gjør er å bygge nye Omsorg+-plasser og rehabilitere eksisterende sykehjem, sier eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF).

Men et sted må pengene hentes fra når eksempelvis 9.000 nye skoleplasser skal stå ferdig de neste fire årene. Også neste år må det kuttes i driftsbudsjettene, det vil si i tjenestetilbudet som byens befolkning mottar i det daglige.

Driftsbudsjettet har riktignok aldri vært så høyt som byrådet legger opp til neste år. 55 milliarder kroner er likevel ikke nok til at kommunens virksomheter får fullt ut kompensert for økte utgifter knyttet til befolkningsøkning og lønns- og prisvekst.

Fortsatt kutt i bydelene

Situasjonen er likevel ikke fullt så dyster som det så ut som på samme tid i fjor. Litt mer penger fra staten, litt lavere rente enn ventet på lånene og litt færre nye innbyggere enn tidligere beregnet er blant pilene som peker i riktig retning, slik byrådsleder Stian Berger Røsland (H) kunne fortelle tirsdag.

De to store utgiftspostene i budsjettet, Oslos 15 bydeler og Oslo-skolen, får de største lettelsene i forhold til det byrådet varslet for ett år siden.

Men særlig bydelene, som har ansvar for blant annet barnehager, ungdomstiltak og eldreomsorg, får vesentlig mindre å rutte med også til neste år. Hovedbildet ser slik ut:

 • Samlet driftsbudsjett: 55,326 milliarder kroner (1% mer enn i 2014).
 • Totalt rammekutt (innsparingsbehov når økte utgifter til befolkningsvekst og lønns- og prisvekst er tatt hensyn til): 327 millioner kroner (0,6%). Det er 211 millioner kroner mindre enn varslet.
 • Rammekutt på bydelssektoren: 192 millioner kroner (119 millioner kroner mindre enn varslet.)
 • Rammekutt på skolesektoren: 37,5 millioner kroner (89 millioner kroner mindre enn varslet.)
 • Kollektivtrafikken er skjermet for kutt og får ifølge byrådet en realvekst på 2%.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

T-banen

Kollektivtrafikken er vinneren i budsjettforslaget, og byrådet lover flere avganger på t-banen.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Kollektivtrafikk budsjettvinner

Kollektivtrafikken er dermed vinneren i byrådets budsjettforslag. I en pressemelding skriver miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) at satsingen vil gi flere avganger på buss og t-bane, utvidet nattbusstilbud og videreføring av arbeidet med å gjøre bussparken utslippsfri.

Andre satsinger som byrådet selv velger å trekke fram er blant annet disse:

 • Internasjonal skole: Som første kommune i landet vil Oslo tilby elever fra seks år et International Baccalaureate-program i offentlig regi.
 • 20 millioner kroner årlig til velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene; tekniske "duppeditter" som skal hjelpe eldre med rutinearbeid og praktiske gjøremål.
 • 100 millioner kroner over fire år til kvalitetsløft i Oslo-barnehagene.

Byrådet vil nemlig at Oslobarnehagen skal bli et begrep på lik linje med Osloskolen.

Vil ha landets beste barnehage

– Vårt mål er at Oslobarnehagen skal bli landets beste, sier barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) og legger til at et viktig poeng med satsingen er at barn i førskolealder skal lære seg norsk.

– Fortsatt er det altfor mange barn som begynner på skolen med sviktende språkkunnskaper. Vi vil derfor se på muligheten til å sette ferdighetsmål i Oslobarnehagen om at alle barn skal kunne norsk og være bedre forberedt på skolestart, sier Hauglie.

Byrådet har i år blitt møtt med massive protester på grunn av planene om å konkurranseutsette og selge kommunale barnehager. NRK har fortalt at ansatte slutter i protest i flere av de ti barnehagene som er lagt ut for salg.

Nesten 100 OL-millioner

I budsjettforslaget er den kommunale OL-etaten Oslo2022 videreført, og byrådet vil sette av 94,6 millioner kroner til gjennomføring av søknadsprosessen i 2015.

Hvor mange av OL-millionene som kan spares inn dersom Stortinget sier nei til statsgaranti før nyttår, er ikke mulig å si i dag.

– Det vil uansett ta noe tid å avvikle OL-etaten. Det kan også være at vi og bystyret ønsker å sluttføre noe av arbeidet uansett, for eksempel å legge planer for skiskytteranlegg på Grønmo og ishockeyhall på Jordal, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

Idrettsanlegg uten OL

Uavhengig av OL vil byrådet investere 838 millioner kroner i idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden 2015-2018, i tillegg til 140 millioner kroner til rehabilitering av anlegg.

– Dette er en historisk satsing som vil komme hele byen til gode. Vi skal bygge nye anlegg, samtidig som vi tar vare på det vi har. I 2015 prioriterer vi oppgradering av Jordal Amfi, Ekebergsletta og ett flerbruksbad, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Norway Cup 2013 er i gang

Oppgradering av Ekebergsletta, der Norway Cup arrangeres hvert år, står på lista over idrettsinvesteringer.

Foto: Hallgeri Braastad / NRK

Neste år står flerbrukshaller ferdig ved skolene Grefsen, Ekeberg, Veitvet og Teglverkstomta. Øvrige anlegg med byggestart i 2015 er:

 • Turnhall på Leirskallen.
 • Kringsjå sandvolleyballanlegg.
 • Nye kunstgressbaner på Tørteberg, Kringsjå, Grefsen skole (7'er) og Nordjordet (7'er).
 • Rehabilitering av kunstgressbanene Nordstrand 1, Korsvoll og Mortensrud.
 • Oppgradering av Skullerud skianlegg.

Byrådet har også satt av penger til videre planlegging av Lillomarka arena på Grorud, som tapte kampen mot Grønmo om å bli skiskytterarena under et eventuelt Oslo-OL. Også arbeidet med å virkeliggjøre Sonia Henie ishall på Frogner går sin gang. Hallen er planlagt å stå ferdig i 2017.