Hopp til innhold

Etterforsker ikke

Hvert år blir mange barn borte fra skoler i Oslo. Foreldrene til 16 barn er anmeldt fordi de holder barna borte fra skolen, men de fleste sakene blir henlagt.

Skolebarn
Foto: Lier, Gunnar / SCANPIX

Noen barn møter aldri opp til skolestart, mens andre ikke kommer tilbake etter ferier.

- Barn har plikt til opplæring 

 

Hanne Kristin Rohde, leder arrest og påtaleseksjonen, Oslo Politidistrikt
Foto: Siri Storstein Hytten / NRK

De aller fleste barna tilhører etniske minoriteter i Norge.

- En gruppe er sigøynerne som ikke er bofaste og som ikke har vist noen interesse i å tilpasse barna til det norske skolesamfunnet. Andre er familier med annen etnisk bakgrunn som tidvis velger å ta barna ut av skolen, og oppgir at de går på skole i andre land, sier seksjonssjef ved arrest- og påtaleseksjonen i Oslo-politiet, Hanne Kristin Rohde.

Utdanningsetaten ser svært alvorlig på dette problemet. 

- Det er svært alvorlig at barn ikke møter til opplæringen sin. Barn har rett og plikt til opplæring, sier informasjonssjef i utdanningsetaten, Marianne Brynhildsen.

Må spore opp mange barn

Tre uker etter skolestart i høst hadde 63 elever i Oslo fremdeles ikke møtt opp. Skolene, barnevernet og utdanningsetaten legger mye innsats ned i å spore opp barna som ikke møter på skolen.

- Skolene skal blant annet følge opp den enkelte elev ved hjemmebesøk og ved å skrive brev til familien. Når man har gått igjennom alle disse rutinene, og fortsatt ikke har funnet barnet, så skal etaten kontaktes, så vil vi vurdere om vi skal politianmelde, sier Brynhildsen.

I løpet av dette skoleåret er foreldrene til 16 barn anmeldt.

Henlegger de fleste sakene

Men politiet henlegger de fleste sakene uten å etterforske dem. Av årets 16 anmeldelser er én sak trukket og elleve henlagt, ni av dem på grunn av manglende etterforskningskapasitet.

- I de sakene som henlegges på grunn av kapasitet, så har ikke politiet gjort noen verdens ting. Jeg antar at barna og/eller foreldrene er i utlandet og at vi dermed ikke har kapasitet til å etterforske utenfor landets grenser, sier Rhode.

- Er dere bekymret for disse barna?

- Politiets primære oppgave er å straffe foreldrene. Det er det som er jobben vår. Men det er klart fra et menneskelig ståsted så er vi bekymret ja, sier Rhode.

Leder av Utdanningsforbundet, Terje Vilno, reagerer på at politiet henlegger sakene.

- Jeg syns det er trist at de ungene som holdes borte fra skolen ikke får det skoletilbudet de har krav på. Jeg skulle ønske at politiet klarte å finne barna, sånn at de kom tilbake til skolen, slik at de fikk det tilbudet de har krav på, sier Vilno.

- Anmeldelsene har likevel effekt

Han er bekymret for hva som vil skje med barna som holdes borte fra skolen.

- Det er et samfunnsansvar og en plikt for foreldre å sende barn på skole for at ungene skal få det grunnlaget de trenger for å mestre videre, sier Vilno.

Etter at utdanningsetaten i 2003 begynte å anmelde foreldre som bryter opplæringsloven er det langt færre barn som ikke møter til skolestart.

Politiet tror anmeldelsene fortsatt vil ha en effekt, selv om de henlegger sakene.

- Det som er viktig er at foreldrene er klar over at det er straffbart å holde barna borte fra skolen, og har en god dialog med skolen her i landet, når de velger å la barna gå på skole i andre land, sier Rhode.