Hopp til innhold

– Noen foretrekker kriminelle fremfor funksjonshemmede

Samfunnet kan tjene mer enn ti milliarder om bare fem prosent flere funksjonshemmede kommer ut i arbeid. Forsker Sveinung Legard har undersøkt forholdene og lønnsomheten ved å få funksjonshemmede ut i jobb.

Ufør

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å få funksjonshemmede ut i arebid.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Undersøkelser viser at arbeidsgiverne heller vil kalle inn ukvalifiserte personer med kriminell bakgrunn til intervju enn kvalifiserte synshemmede personer, sier Sveinung Legard ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Forsker Sveinung Legard

Forsker Sveinung Legard sier det er lønnsomt å få funksjonshemmede ut i arbeid.

Foto: Marianne Holden / NRK

I august la de frem en rapport som konkluderte med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å få flere funksjonshemmede ut i arbeid.

– Det er enormt lønnsomt for samfunnet. For staten og kommunen kan tjene inn totalt 10 milliarder hvis bare fem prosent flere funksjonshemmede enn i dag kommer i jobb, sier Legard.

  • Les hele rapporten her

Fikk ikke TT-kort

Den synshemmede massøren John Arne Nordholmen ble nektet spesialtransport av kommunen, noe som førte til at han stadig kom for sent på jobb.

Les også: Kjempet i halvannet år - får endelig spesialtransport

Nordholmen er avhengig av TT- ordningen, et tilbud for forflytningshemmede som ikke kan bruke kollektivtransport. Etter at NRK tok saken gjorde bydelen om på vedtaket og ga John Arne Nordholmen spesialtransport.

– Dette har skjedd før, det er synd at du må orke å stå frem i media for å få det du trenger, sier Liv Arum generalsekretær i Funksjonshemmedes felles organisasjon (FFO).

Les også: Tør ikke ta TT-transport

Overordnet mål

Generalsekretær i FFO Liv Arum

Generalsekretær i FFO, Liv Arum mener det er viktig at det legges tilrette for at funksjonshemmede kommer i arbeid.

Foto: Victoria Wilden / NRK

For de som ikke går til media er det ingenting å gjøre med et endelig avslag.

– Mange påklager avslag, men når de får endelig avslag finner de seg i at det ikke gikk. Hvis den type avslag hindrer at folk kommer i arbeid er det ganske kritisk fordi vi vet at det å få funksjonshemmede i arbeid bare har positive effekter, sier Arum.

Ifølge SSB har vi i dag en yrkesaktiv befolkning på nesten 75 prosent. Blant de med nedsatt funksjonsevne er prosentandelen på rundt 40.

Nå mener generalsekretæren at kommunene må ta et større ansvar.

– Kommunen burde være interessert i få folk i arbeid for da blir de jo skattebetalere til den samme kommunen og da er transportkostnaden minimal, sier Arum.

Fortsatt en vei å gå

I Norge har mye bedret seg de siste 10-20 årene ifølge forsker Sveinung Legard.

– De viktigste hindringen er ikke tjenestene, men grunnleggende holdninger som diskriminering: tanken om at man ikke kan bidra nok eller at det er lønnsomt nok.

Han legger til at det er mange med nedsatt funksjonsevne som også kanskje har en sykdom ved siden av som gjør det vanskelig å jobbe 100%.

– Spørsmålet er hvordan jobben kan tilpasse arbeidere med et uforutsigbart fravær, avslutter Legard.