Hopp til innhold

Frykter eliteskole på Oslo Vest

– Jeg tror dette blir en skole som blir forbeholdt akademikerbarn, sier leder i Utdanningsforbundet, Terje Vilno, til planene om ny skole på Blindern.

Universitetsbiblioteket på Blindern, UiO

På Blindernområdet vil Utdanningsetaten i Oslo bygge en ny ungdoms- og videregående skole, i tilknytning til Universitetet i Oslo.

Foto: Statsbygg

Terje Vilno

Leder i Utdanningsforbundet, Terje Vilno.

Foto: John Nistad, Utdanningsforbundet
Kjell Richard Andersen

Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kjell Richard Andersen.

Foto: Arezo Naghavian / NRK

Utdanningsetaten ønsker å bygge en kombinert ungdoms- og videregående skole, som skal sammarbeide tett med Universitetet i Oslo.

– Skolen kommer til å ligge ved Universitetet i Oslo. Det er på vestkanten, og jeg tror det vil være vanskelig for elever på 13-14 år å reise så langt, sier Vilno.

Forslaget er en del av Utdanningsetatens nye skolebehovsplan, som skal behandles av politikerne til høsten.

Skolen skal lede vei til en akademisk utdannelse ved universitetet, men Utdanningsforbundet frykter en eliteskole, som ikke når ut til de som trenger det mest.

– Det kan fort bli en skole for akademikerbarn. En av hovedutfordringene i Oslo-skolen er å få barn fra familier uten akademikerbakgrunn til å ta en akademisk utdannelse, og det mener jeg denne skolen vil legge dårlig tilrette for.

Får dyrke sin interesse

– Vi ønsker å bygge en skole i samarbeid med Universitetet i Oslo, som legger opp til at elever skal få dyrke sin interesse for akademiske fag, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kjell Richard Andersen.

Han tror Utdanningsforbundets frykt for en eliteskole er grunnløs.

– Et byomfattende tilbud vil nå ut til hele byen, og det vil først og fremst appellere til de som har interesse for dette, sier Andersen.

Han vil ikke spekulere i om barn fra hele Oslo vil søke seg til skolen, men tror på grunnlag av hvordan andre tilbud fungerer at avstand ikke vil bli et problem.

– Vi har andre byomfattende tilbud hvor elevene reiser fordi de synes det er interessant.