Hopp til innhold

Foretrekker bilen i Nedre Glomma

Folk i Nedre Glomma-regionen velger helst bilen til jobb. Det viser reisevaneundersøkelsen for 2022, som sammenligner 7 byområder i landet.

66 prosent svarer at de tar bilen til jobb i Nedre Glomma, mot 58 prosent i resten av landet.

– Det er ikke tall vi er fornøyde med, sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Han håper innføringen av bomringen i januar 2024 skal snu trenden.

– Midlene vi får inn der vil vi bruke til å styrke kollektivtilbudet og tilbudet for gående og syklende, sier Haug.

To biler passerer en automatisk bomstasjon.
Foto: Mathias Nordhus-Kristoffersen / NRK