Hopp til innhold

For mye svevestøv i Oslo for første gang på sju år

For første gang siden 2013 bryter Oslo grenseverdien for helsefarlig svevestøv. Én målestasjon ved Alna senter er årsaken.

I fjor ble grenseverdien for svevestøv brutt i Oslo for første gang siden 2013.

Svevestøv er små partikler i lufta som for eksempel dannes av bilkjøring på asfalt, eksos eller når folk fyrer med ved i peisen.

Høye nivåer av svevestøv kan føre til sykdom i luftveiene eller hjerte- og karsykdommer hos mennesker.

– Derfor er det satt grenseverdier som skal sørge for at kvaliteten på utendørsluften har et visst nivå. Det er ikke lovlig å ha luftkvalitet utendørs som er dårligere enn det, sier rådgiver Line Merete Karlsøen i Miljødirektoratet.

Line Merete Karlsøen, miljødirektoratet

Line Merete Karlsøen sier at bare Oslo og Lørenskog var over grensen i fjor.

Foto: Privat

Over en måned med for høye verdier

Å holde verdien av støvet lavt har vært et viktig mål for bedre luftkvalitet i hele Norge. I Oslo har det også vært et av målene bak å få færre til å kjøre bil.

For at en kommune skal bryte grensen må de ha flere enn 30 dager med for høye verdier i løpet av et år. Kun Oslo og Lørenskog brøt denne grenseverdien i fjor.

Oslo hadde 35 dager som lå over grensen, Lørenskog 32. De to kommunene må derfor levere en plan for ting de kan gjøre for å senke verdiene av svevestøv.

Karlsøen nevner eksempler på tiltak. Det er for eksempel piggdekkavgift, som alt finnes i osloområdet, miljøfartsgrense, rengjøring av veiene og å begrense trafikken.

Antall døgn over grenseverdien for svevestøv

Hvor

Antall døgn over grenseverdien

Alnabru

23

Bryn skole

17

Bygdøy Alle

11

E6 Alna senter

35

Hjortnes

22

Manglerud

19

Rv 4, Aker sykehus

10

Skøyen

2

Smestad

11

Sofienbergparken

2

Ekspander/minimer faktaboks

Grenseverdien for svevestøv er 50 mikrogram per kubikkmeter. Hvis grenseverdien overgår dette mer enn 30 dager i løpet av et år er loven brutt.

Peker på byggearbeider

Tallene til Miljødirektoratet viser at grensen i Oslo kun ble brutt på én stasjon. Nemlig på E6 ved Alna senter.

Lan Marie Berg

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg er ikke fornøyd med at Oslo igjen bryter svevestøv-grensen. Men hun påpeker at det kun gjelder én målestasjon.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Rett ved luftmåleren pågikk det anleggsarbeid i fjor, så det er sannsynligvis en viktig del av forklaringen, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i Oslo.

Hun påpeker at luftkvaliteten i Oslo har blitt tydelig bedre de siste årene. Det er langt ned fra Alna senter til neste stasjon på lista - Alnabru, med 23 døgn over grensa, og Hjortnes med 22.

Målestasjonen ligger rett ved en stor motorvei, og i områdene rundt motorveiene er det ofte dårligere luft enn andre steder, påpeker Berg.

– Skyldes været

Tallene viser store variasjoner i byen. På Skøyen og Sofienbergparken er det aller lavest med bare to døgn over grensen, og de fleste stasjonene har færre enn 20 døgn over grensen.

Karlsøen tror været i fjor vår kan ha bidratt til at Oslo havnet over grensen, tross lavere trafikk.

– I fjor var det perioder med tørt vær på våren. Det gjør ofte at svevestøvet kan virvles opp i veibanen. Er det mer nedbør vil svevestøvet bindes mer. Så det er trolig at det henger sammen med vårværet, sier hun.

Flere var hjemme og fyrte i peisen i fjor, men det har lite påvirkning. Det er nemlig en annen type svevestøv som kommer fra vedfyring.

– Det var relativt lave konsentrasjoner i Oslo av fint svevestøv, som er det man ser fra vedfyring. Så det er sannsynlig at det var veiene som var problemet i fjor, sier Karlsøen.

NRK anbefaler