Hopp til innhold

Flere stjeler fra dagligvare butikker i Stor-Oslo

Så langt i år har butikktyveri i Stor-Oslo økt med litt over 25 prosent.

Butikktyveriene øker i takt med flere selvbetjente kasser, og Aftenposten skriver at flere kjøpmenn velger nå å stenge disse.

Ifølge kjøpmenn skanner kunder noen billige varer, men i tillegg tar de med seg langt dyrere varer.

Sikkerhetskontroller og videoopptak er noen av virkemidlene butikkene nå bruker for å stoppe de som stjeler.

På landsbasis er økningen av butikktyveri på 20 prosent.

Folk handlar på ein matvarebutikk. Grønsaker i eit kjøleskåp er lengst framme i biletet og i fokus. Bak ser ein dei som handlar med vogner og korger, ute av fokus.
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK