Hopp til innhold

Flere lærere vil jobbe på østkanten

De skolene som tidligere slet med å rekruttere kvalifiserte lærere, har de siste fem årene lokket med blant annet høyere lønn og gratis etterutdanning.

Lærere Haugenstua skole

Siden 2009 har 400 lærere blitt rekruttert til skoler på østkanten. Sondre Jelstad og Kjersti Stenersen er to av dem.

Foto: Siran Øzalp Yildirim / NRK

– Vi leste at typisk østkantskoler slet med å få gode lærere og slet med å få gode resultater i elevgruppen, sier Sondre Jelstad.

Han og kollegaen Kjersti Stenersen er begge relativt nyutdannet. De jobber på Haugenstua skole, en skole som lenge slet med å rekruttere kvalifiserte lærere.

Trengte flere kvalifiserte søkere

Astrid Søgnen

Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Siden 2009 har skolen vært en del av Utdanningsetatens tiltaksplan for rekruttering av lærere til østkantskoler.

– Hensikten var å styrke rekrutteringen til en del skoler, som for eksempel innen realfag hadde altfor få godt kvalifiserte søkere, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

Fem år etter har listen på sju skoler blitt til 26, og over 400 lærere har blitt rekruttert til skolene med lokkemidler som høyere lønn og veiledning.

– Du kan få inntil tre lønnstrinn, veiledning med nedsatt undervisningstid og du kan få betalt praktisk pedagogisk utdanning. Vi foretar en nøyaktig vurdering hvert år, og nå har vi bestemt at ordningen fortsetter, sier Søgnen.

Fristende fordeler

Gran skole på Furuset var også en av skolene som var med fra 2009. Rektor Randi Sømo sier at skolen har fått mye ut av tiltakspakken.

– Vi så på tidligere lister at det alltid har vært søkere, men det har ikke vært så mange utdannede lærere som har søkt. Nå ser vi at vi har fått andre søkere enn før. Vi ønsker ordningen skal fortsette, sier Sømo.

Lærerne Sondre og Kjersti på Haugenstua er også fornøyde med ordningen.

– Jeg fikk tre ekstra lønnstrinn på stillingen min. I tillegg fikk jeg en time veiledning i uken. Det var kanskje det beste, for det er ganske tøft å komme som nyutdannet lærer, sier Kjersti Stenersen.

Sondre Jelstad var også klar over fordelene ved å søke seg til en østkantskole.

– Ja, det stod i stillingsbeskrivelsen. Penger betyr jo litt, det er en vippefaktor.