Hopp til innhold

Får knusende kritikk

27 styremedlemmer, mange av dem tidligere ordførere og andre topp-politikere på Romerike, risikerer å måtte betale erstatning etter vannverkskandalen for ikke å ha fulgt godt nok med.

I dag kommer distriktsrevisjonens endelige rapport etter vannverkskandalen på Romerike.

Nedre Romerike vannverk
Foto: NRK

 

Distriktsrevisjonens endelige rapport kommer med knusende kritikk av styremedlemmene, som skulle føre kontroll med Nedre Romerike Vannverk og Renseanlegget RA-2 de siste ti årene før vannverkskandalen sprakk.

Passive styremedlemmer

De konkluderer med at passive styremedlemmer har sittet på sidelinja, mens tidligere daglig leder Ivar T. Henriksen har forsynt seg grovt av felleskassa, og også gjort sin egen sønn og egne leverandører styrtrike.

Granskerne forteller om en total mangel på kontroll med budsjetter. Som eksempel kan nevnes at byggingen av et nytt anlegg ved Hauglifjell på Leirsund ble mer enn 100 millioner kroner dyrere enn budsjettert uten at styremedlemmene stilte spørsmål. Opprettelsen av nye selskaper ble kun nevnt under punktet eventuelt på styremøter, og bygging av et renseanlegg for Coca-Cola ble gjort uten at styrene ante hvor mye det kostet.

- Hatet byråkrati

Granskerne mener også at styremedlemmer var kjent med en rekke kritikkverdige forhold, som ikke ble sjekket grundig lenge før skandalen sprakk.

Gjennomgåene er at ethvert tips om svindel og sammenblanding av økonomi kun ble sjekket med Ivar T. Henriksen. Når han som enerådende leder i selskapene avviste anklagene, lot styremedlemmene saken ligge. Til granskerne har de fleste styremedlemmene sagt at de ikke kjente til kritikkverdige forhold. Flere av dem har likevel forklart at Henriksen hatet byråkrati og at de kjente til at han tok snarveier iblandt, men at han var handlekraftig.

Vil vurdere erstatningssøksmål

Når rapporten er lagt fram i dag, vil styret i NRV og RA2 bruke tid på å sette seg grundig inn i den, for å vurdere erstatningssøksmål mot de tidligere styremedlemmene.

- Vi kan komme i den situasjonen at styremeldemmene får kraftig kritikk uten at det får følger i form av erstatning eller annen straff, sier styreleder Per Sandvik.

Selskapene kan bare få erstatning for en tapt sum en gang, så hvis det viser seg at de får dekket inn tapene fra de tiltalte i saken, kan det hende styremedlemmene slipper unna, selv om det er grunnlag for erstatning.

- Det kan ta lang tid før spørsmålet om erstatningskrav er avklart, fortsetter Sandvik.

Styremedlemmene reagerer

Distriktsrevisjonens endelige rapport etter granskingen av vannverkskandalen på Nedre Romerike, er en omfattende rapport på rundt 500 sider. Bare styrenes rolle er beskrevet over 90 sider. Østlandssendingen har lest denne delen av rapporten, som styremedlemmene har fått til gjennomlesing før den endelige offentliggjøringen i dag.

Og reaksjonene fra tidligere styremedlemmer har ikke latt vente på seg. Både hver for seg, og i samlet tropp har styremedlemmene sent brev til distriktsrevisjonen der de peker på en rekke svakheter i rapporten. Hovedinnvendingen er at distriktsrevisjonen skjærer alle over samme kam, og gir et unyansert bilde av den enkeltes ansvar. Styremedlemmene NRK Østlandssendingen har vært i kontakt med, sier de ikke vil kommentere rapporten ytterligere før den er offentlig. Men det er ventet at styremedlemmene vil kalle inn til en felles pressekonferanse etter at Distriktsrevisjonen har presentert sin rapport.

Ulikt ansvar

Lederen av granskingen i Nedre Romerike Distriktsrevisjon, Nina Neset sier de har sett på innvendingene og behandlet dem seriøst.

- Det vil nok være enkelte endringer i den endelige rapporten, sier hun.

Hovedinnvendingen granskerne har mot styrene er unnlatelsesynden.

- Derfor er det opplagt at det ikke kan legges like mye ansvar på et styremedlem som bare har sittet i ett år, og en som har sittet i styrene i ti år, sier Neset til Østlandssendingen.