Hopp til innhold

Enda en romleir må fjernes

Oslo byfogdembete har etter begjæing fra Stasbygg besluttet at beboerne i teltleiren på Sognsvann skal kastes ut.

Romfolket som hadde slått leir opp bak Riksarkivet i Oslo forvist fra området.

Det er ikke kjent når romfolket blir kastet ut av leiren som ligger på Statsbyggs eiendom.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Onsdag kom kjennelsen om at romleiren som ligger på Statsbyggs eiendom, skal fjernes.

Statsbygg krevde utkastelse tidligere i sommer, men da fikk romfolket medhold i tingretten.

Nå har derimot Statsbygg fått kravet sitt oppfylt.

– Vi har fått medhold i vårt ønske om at området skal fraflyttes. Namsmannen vil gjennomføre en utkastelse fra området, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim.

På mandag ble romleiren på Oslo kommunes eiendom fjernet. Rundt 40 personer var i leiren og ble beordret om å fjerne seg. Utstyr og madrasser ble kastet, og restene av romleirene blir kjørt bort i søppelbiler og på hengere.

Bruker friluftsloven som begrunnelse

Det som har vært avgjørende for at Statsbygg fikk medhold er at retten har lagt vekt på friluftsloven.

– Den sier at det ikke er lov til å overnatte i et området som dette i mer enn to dager, sier Aschim.

Kommunikasjonsdirektøren understreker at friluftsloven er et viktig moment i saken.

– Retten legger til grunn at det er et allment friluftsområde som alle skal ha tilgang til. Her er det ike mulig med permanent bosetting, sier Aschim.

– Når blir leiren fjernet?

– Vi ønsker at området fraflyttes så snart som mulig, men nå er det namsretten som styrer. De som bor der vil bli varslet i forkant om at de må flytte.

Kan anke kjennelsen

I kjennelsen står det at romfolket kan anke avgjørelsen til lagmannsretten innen en måned. Da må de må i så fall betale ankegebyr på 5160 kroner.

– Jeg har fått kjennelsen på e-post og jeg tar slutningen til etterretning. Nå skal jeg i samråd med klientene mine finne ut om vi skal anke eller ikke, sier advokat for romfolket Cecilie Schjatvet.

Organisasjonen Folk er Folk har talt på romfolkets vegne i saken. Organisasjonen mener leiren verken er underlagt den såkalte todagersregelen eller at leiren er til åpenbar skade eller ulempe.

Statsbygg har også vist til forsøpling og brannfare, samt at det er dyretråkk i området, som relevante ulempevurderinger.