Hopp til innhold

Dyrere vann i Oslo

Ny vannforsyning vil gjøre at vann- og avløpsgebyret pr. husstand øker fra 3.897 kroner i året i 2021 til godt over 6.000 kroner på det meste. Det viser NRKs beregninger basert på tall fra Vann- og avløpsetaten (VAV).

Etter de siste kostnadsøkningene er vannforsyningen anslått å koste 27 milliarder kroner.

Abonnentene betaler for investeringer i vann og avløp. Ny vannforsyningen skal betales ned over 40 år, med en gradvis avgiftsøkning fram mot 2028 og en nedtrapping etter det. Vann- og avløpsetaten har regnet ut at første del av prosjektet gir 1.750 kroner i økt gebyr i 2028.

I tillegg kommer nye vanntunneler fra vest til øst, der VAV ennå ikke har beregnet avgiftsøkningen. Bare denne delen av prosjektet er anslått å koste ni milliarder kroner.

Grafikk av ny vannforsyning til Oslo - Holsfjorden-prosjektet pluss stamnett - fra Dagsrevyen.
Illustrasjon: NRK