Hopp til innhold

Drammen har merforbruk på 60 millioner kroner

Drammen kommune har et merforbruk i årets første fire måneder på 60 millioner kroner. Om lag 105 millioner kroner er knyttet til pandemien. I tillegg har kommunens finanskostnader økt og ligger 8 millioner kroner over budsjettet. Det viser regnskapet som rådmann Elisabeth Enger la frem i dag.

Enger legger til grunn at «staten kompenserer kommunene for de økte kostnadene i forbindelse med pandemien». Korrigert for de ekstraordinære pandemikostnadene har kommunen et resultat i løpet av årets fire første måneder som er rundt 45 millioner kroner bedre enn budsjettet. Dette skyldes høyere skatteinntekter enn tidligere forutsett.

Elisabeth Enger, rådmann nye Drammen
Foto: Azad Razaei / NRK