Hopp til innhold

Dette er Ruters verste mareritt

Ingen kollektivtrafikk på søndager og etter klokka åtte om kvelden ellers i uka i områdene rundt Oslo. Det er Ruters verst tenkelige scenario hvis inntektene fortsatt uteblir.

Buss i åker

INGEN BUSS? Ruters verste-fall-scenario for Akershus innebærer at det ikke går busser på søndager og etter klokka åtte om kvelden.

Foto: Ruter/RedInk Krister Sørbø

– Det er dramatisk. Hvis disse scenarioene slår til, blir det ikke noe hyggelig, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp).

Både Ruter og eierne Oslo og Viken har lenge varslet kutt i kollektivtilbudet hvis passasjerene ikke kommer tilbake etter pandemien.

Konkrete kuttplaner

For første gang kan NRK i dag presentere konkrete kuttplaner for Vikens del av Ruter-området.

Det består grovt sett av gamle Akershus fylke.

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har Ruter skissert tre ulike nivåer av det de kaller «nedtrekk av tilbudet».

Også i Oslo kan det bli kutt, men der er det ennå ikke laget tilsvarende kuttpakker.

Økt biltrafikk

Fylkesrådet i Viken la i går kuttscenarioene fram for fylkestinget.

– Vi kan ikke se bort fra at det kan oppstå en situasjon der det blir behov for å kutte på nivå med tiltakspakke 2, skriver Olav Skinnes i saken.

– Det vil få store negative konsekvenser for innbyggerne og vil kunne medføre økt biltrafikk og varige endringer i reisevanene, skriver han.

– Jeg håper inderlig at vi ikke kommer lenger ned enn til tiltakspakke 1 eller deler av den, sier Skinnes til NRK.

Verste-fall-scenarioet er jo ingen kollektivtrafikk på søndager og etter klokka åtte om kvelden ellers i uka. Hvor realistisk er det?

– Jeg håper inderlig aldri det blir gjennomført.

Nesoddbåten Dronningen ved Aker Brygge

NESODDBÅTEN: Båttilbudet mellom Aker Brygge og Nesodden vil fort bli redusert hvis Ruter på spare penger.

Foto: Ruter

80 % belegg

Alt avhenger av når passasjerene er tilbake etter pandemien. Når det skjer, vet ingen.

Kanskje vil Ruter aldri komme opp på nivået fra rekordåret 2019 igjen.

Selv om alle koronarestriksjoner er opphevet, er fortsatt hver femte passasjer borte. Forrige uke var belegget 80% av normalt.

Og passasjersvikt betyr inntektssvikt.

Ifølge de siste prognosene ligger Ruter an til et tap på 475 millioner kroner bare første halvår neste år.

Slik det ligger an i dag, kan rutekutt tvinge seg fram i april.

Og tas tilbudet ned, greier Ruter i hvert fall ikke å lokke kundene tilbake, frykter eierne.

Denne uka skrev derfor Olav Skinnes og Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) brev til den nye samferdselsministeren med en bønn om penger minimum ut første halvår.

Den forrige regjeringen ville skru pengekrana igjen ved årsskiftet, ifølge forslaget til statsbudsjett.

– Brutale kutt

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken

FRYKTER STORE KUTT: Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp).

Foto: Morten Brakestad

– Vårt klare og tydelige budskap er at vi trenger mer støtte i en overgangsfase fram til den nye normalen etter koronaen er etablert, sier Olav Skinnes.

– Vi ønsker for all del å unngå brutale kutt som gjør at vi ikke kan opprettholde et godt kollektivtilbud, sånn som vi har i dag.

Men hvis nedgangen blir permanent, kan man vel ikke opprettholde tilbudet på dagens nivå?

Nei, da har vi ikke økonomi til å opprettholde dagens tilbud, erkjenner Skinnes.

– Katastrofalt

Også på Stortinget jobbes det for å overbevise regjeringen om at det trengs mer penger. MDGs Kristoffer Robin Haug møter for Akershus mens Une Bastholm er i mammapermisjon.

Statsbudsjettet legges frem i Stortinget. Kristoffer Robin Haug

KATASTROFALT: Kristoffer Robin Haug (MDG) frykter særlig for tilbudet ute i distriktene.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Han er skremt av Ruters kuttscenarioer for hjemfylket.

– Dette viser hvor katastrofalt det kan bli for kollektivtilbudet. Og det er særlig tilbudet ute i distriktene som vil bli skadelidende.

– Selv det første nivået vil være et skudd for baugen for satsingen på miljøvennlig transport. Nesoddbåten for eksempel er jo et utrolig viktig tilbud, sier Haug.

Dyrere billetter?

Også utenfor Ruter-området svikter inntektene for kollektivselskapene.

Fylkesrådet skriver til fylkestinget at også Brakar, som kjører buss i gamle Buskerud, og Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) planlegger rutekutt.

Hos Brakar og ØKT er også økte billettpriser tema.

Følger situasjonen tett

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke si om det kommer i penger i Ap-Sp-regjeringens «ekstrabudsjett» som blir lagt fram i november.

– Vi er godt kjent med de store utfordringene kollektivtrafikken opplevde under pandemien, med kraftig reduserte billettinntekter. Også nå som hverdagen langt på vei er tilbake, ser vi effekter av den.

– Vi vil følge situasjonen tett, sier Nygård til NRK.

Jon-Ivar Nygård (til venstre) og Knut Arild Hareide under nøkkeloverrekkelsen i Samferdselsdepartementet nylig. Hareide var sterkt imot å starte arbeidet med Nord-Norgebanen, mens Nygård representerer en regjering som har som mål å realisere den.

FORVENTNINGER: Forgjengeren Knut Arild Hareide (KrF) ville skru igjen pengekrana ved årsskiftet. Nå øker presset på samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) for å fortsette koronastøtten til kollektivtrafikken.

Foto: Heiko Junge / NTB

NRK anbefaler