Hopp til innhold

Dette er en 7500 år gammel hytte

Spor fra eldre steinalder er gravd frem rett ved en fylkesvei på Østlandet. – Dette er veldig sjeldent, sier arkeologer.

Gulvet i en 7500 år gammel hytte i Frogn

TIDKREVENDE ARBEID: Med øse, murskje, bøtter og spader graver arkeologene frem den 7500 år gamle hytta.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det vi egentlig finner er søppel som steinaldermenneskene har valgt å dra ifra, sier prosjektleder Axel Mjærum.

Han leder utgravingen som har pågått siden april, rett ved fylkesvei 82 i Havsjødalen i Frogn i Akershus. De ni arkeologer fra Kulturhistorisk museum fant tidlig spor av noe de sjeldent oppdager.

– Da vi kom hit ante vi at det var en forsenkning i bakken. Da vi begynte å grave luktet det råttent, og vi tror det er gulvet i hytta som er årsaken, forteller Mjærum.

Spor etter jakt og fiske

Axel Mjærum, prosjektleder for utgravingen i Frogn

Axel Mjærum, prosjektleder

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det er med god grunn det lukter vondt at hyttegulvet. For hytta er 7.500 år gammel, og gulvet består av et kullholdig, illeluktende lag med rester av steinredskaper, flintavfall, enkelte brente bein og skall av hasselnøtter.

Hytta, som ligger ved Oslofjorden, stammer fra nøstvetfasen i eldre steinalder, fra år 6.350 til 4.650 f.Kr.

– Jeg er ganske sikker på at stedet har vært et utgangspunkt for mye annet som har skjedd i skjærgården. Her kan de ha fisket og drevet jakt, men det som gjør dette stedet spesielt er hytta vi har funnet, som viser at de har vært her lenge og virkelig trivdes, forklarer Mjærum.

Arkeologene tror at steinaldermennesker kan ha brukt hytta i flere perioder, gjerne i ti år. I denne perioden bodde de ikke i hus, men satte opp midlertidige hytter som de bodde i om vinteren. Om sommeren bodde de oftest i telt.

Usedvanlig mange funn

På området har arkeologene spadd, soldet og vasket jordmasser, for så å finkjemme det som er igjen i håp om å finne noen spor fra steinaldermenneskene.

Til nå har de funnet nærmere 60.000 gjenstander.

– Det er et usedvanlig stort antall. Vi finner for eksempel økser som er laget av lokale bergarter, og flint som er formet og bearbeidet av mennesker, sier arkeolog Torgeir Winther.

De har undersøkt området i forbindelse med at Statens vegvesen skal utvide fylkesveien på stedet. Arkeologene har visst at veien går gjennom et område med skjulte skatter fra steinalderen, men at de skulle ende opp med et slikt resultatet, hadde de ikke trodd.

– Det høres kanskje kjedelig ut å finne en hytte, men det er helt fantastisk. Nå har vi gravd nærmere hundre steinalderboplasser fra tidsperioden nøstvet, men dette bare den andre hytta vi finner spor etter. Vi er veldig entusiastiske, sier prosjektleder Mjærum.

Arkeologer soller og spyler ren jordmasse

Torgeir Winther solder og vasker jordmassene i en stor stil.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
Flint funnet under utgraving i Frogn

Dette er skraperedskaper funnet under utgravingen. Disse er laget av flint.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
Opptak fra Havsjødalen i Frogn der arkeologer har funnet rester av en 7500 år gammel hytte. Intervju med prosjektleder og arkeolog Axel Mjærum og arkeolog Torgeir Winther.

STEINALDERHYTTA: Arkeologene tror steinaldermennesker bygget midlertidige hytter om vinteren. Den kunne de komme tilbake til i flere år, dersom hytta fortsatt var i god nok stand.