Hopp til innhold

Skal ta de useriøse utestedene

Oslo bystyre har vedtatt ny alkoholpolitikk for å bekjempe utelivsvolden. Nå skal hovedstadens useriøse utesteder få det tøffere.

Ølglass

Det blir flere kontroller for useriøse utesteder i hovedstaden.

Foto: Mats Sparby / NRK

Toril Berge

Toril Berge (V)

Foto: Oslo Venstre

– Vi skal bli tøffere mot de som er dårlige aktører i denne næringen. De som jukser og de som drar seg unna skal kontrolleres ofte. De som oppfører seg bra skal få det enklere, sier Venstres gruppeleder i bystyret Toril Berge.

Utesteder med en forhistorie med fyll og bråk, skjenking av mindreårige og diskriminering skal heretter få skjenkekontrollen hyppigere på døren. Og politi, Arbeidstilsynet og andre etater skal oftere være med på skjenkekontrollene.

Mens skjenkebevillinger normalt gis for fire år av gangen, risikerer nå tvilsomme utesteder å få tidsavgrenset bevilling ned i seks måneder.

Bydelene skal bestemme åpningstider

– Vi gir også bydelene mulighet til å bestemme åpningstider, og det tror vi gir bedre lokale løsninger, sier Berge.

Dermed utvides prøveordningen der fem bydeler har fått bestemme sine egne skjenketider til å gjelde hele Oslo, bortsett fra utestedene innenfor den såkalte skjenkeblekkspruten.

Tone Tellevik Dahl

leder for bystyrets helse- og sosialkomité, Tone Tellevik Dahl (A)

Foto: Kristin Mehlum / NRK

Vi synes det er viktig at bydelene får større mulighet til å differensiere åpningstidene internt i egne bydeler for å lette trykket på sentrum. Trykket blir mindre dersom det finnes utesteder i bydelene som holder åpent lenger, sier leder for bystyrets helse- og sosialkomité, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

AP ber regjeringen lytte

Bystyreflertallet gikk imot forslaget om å innskrenke skjenketidene. Arbeiderpartiet gikk dermed imot forslaget som deres egen regjering vurderer å lovfeste. Dahl mener regjeringen bør lytte til dem.

– Jeg synes det er viktig at regjeringen lytter til råd fra fagmyndigheter, men også fra politikerne i byene der utelivsvolden er størst. Vi oppfatter at differensierte åpningstider er det beste virkemiddelet, samt kamp mot useriøse aktører som er med på å generere utelivsvold, sier Dahl.

Rødts forslag om å stenge kranene klokken 02 fikk bare støtte av Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.