Hopp til innhold

Blir forbudt å sove under bruer

Det blir forbudt å slå leir under Oslos motorveibruer. Overnattingsforbudet i politivedtekten innskjerpes og skal også gjelde gater og plasser.

Sover under Sinsenkrysset

Det er mange som sover under bruer i Oslo, her under Sinsenkrysset.

Foto: Ketil Kern / NRK

Bakgrunnen for forbudet er den økende tilstrømningen av tilreisende bostedsløse og ordensproblemene det fører med seg.

Det er Oslo politidistrikt som har bedt Oslo kommune om å utvide leirforbudet i politivedtekten. De ønsker å sikre politiet et bedre rettslig grunnlag for å gripe inn overfor uønsket overnatting utendørs.

I dag sier politivedtekten at det er forbudt å overnatte, campe eller telte i offentlige parker, grøntarealer og friområder. I tillegg har vi Friluftsloven, som sier at det ikke er lov å telte på samme sted i marka mer enn to netter på rad.

Hva som gjelder i tettbebygd strøk utover parker og friområder har til nå vært uklart. I et forsøk på klargjøring slår flertallet i bystyret fast at overnattingsforbudet også skal gjelde veier og plasser.

§ 2-1 femte ledd skal lyde:
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet.

Forslaget til endring i Oslo kommunes politivedtekt

Har campingplasser

Stian Berger Røsland

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Det er en presisering av at det ikke er lov å sette opp campingplasser eller leire på offentlig sted, uavhengig av om det er i en park eller ikke. Til det har vi dedikerte campingplasser man skal bruke, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

I finanskomitéen tirsdag var det bare SV som stemte imot innskjerpingen.

– Oslo kommune er ikke villig til å skaffe disse menneskene hverken tak over hodet eller doer og enkle sanitærforhold. Nå skal de heller ikke få lov til å sove ute. Et sted må de jo gjøre av seg, sier Ivar Johansen, SVs medlem av finanskomitéen.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Romfolk under bru aved Sinsenkrysset

Johansen mener det er åpenbart at det utvidede overnattingsforbudet er ment å ramme rom-folk.

Foto: Ketil Kern / NRK

– Diskriminerende

Ifølge Johansen er det åpenbart at det utvidede overnattingsforbudet er ment å ramme rom-folk.

Ivar Johansen (SV) Oslo Bystyre

SVs medlem av finanskomitéen, Ivar Johansen.

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

– Men slik det er utformet, vil det også ramme rusmisbrukeren som velger å sove under ei bru i stedet for i en sovesal på et hospits, sier han.

– Hvis politiet velger å forskjellsbehandle rom-folk og norske rusmisbrukere, vil det vært klart diskriminerende, konstaterer Johansen.

Oslo Politidistrikt ønsker ikke å kommentere hva innskjerpingen betyr i praksis før det er endelig vedtatt i bystyret.

Ikke flertall for annet

Det utvidede leirforbudet er trolig det eneste rom-relaterte tiltaket som blir innført i Oslo denne sommeren.

Onsdag 15. mai skal bystyret ta stilling til flere endringer i Oslo kommunes politivedtekt. Hverken registreringsplikten for tiggere eller forslaget om å forby tigging på bestemte steder til bestemte tider ligger an til å få flertall.