Hopp til innhold

Aksjon mot reklametårn

De har skapt forargelse helt siden de kom opp. Reklametårnene til Hafslund har lyst opp rundt omkring i byen i over halvannet år, til tross for at bystyret har vedtatt at reklamen skal bort. I dag skal Hafslund diskutere tårnene på generalforsamling.

Reklametårn
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

For halvannet år siden vedtok bystyret at reklamen på nedstigningstårnene i Oslo skal fjernes, men ingenting har skjedd.

Byrådet forhandler med Hafslund og JCDecaux om å komme seg ut av avtalen med selskapene og slik få fjernet reklamen, men de kan foreløpig ikke si når reklamen vil bli borte.

Torsdag kveld har Hafslund generalforsamling på Hotel Continental, og reklametårnene står også på deres agenda.

Skal lysene slukkes eller ikke?

På generalforsamlingen vil følgende forslag bli fremmet:

"I brev av 12.06.2006 fra Oslo Kommune ved v/byrådsavdeling for byutvikling vedrørende nedstigningstårn ble Hafslund ASA anmodet om følgende:

Vi ber Hafslund ASA om at verken eksisterende eller nye nedstigningstårn benyttes til kommersiell reklame og/eller lys før det er gjennomført forhandlinger med sikte på å komme frem til en avtale.

Generalforsamlingen ber Hafslund ASA v/styreformann sørge for at anmodningen følges opp ved at kommersiell reklame og lys i tårnene fjernes så snart praktisk mulig.

Generalforsamlingen mener Hafslund ASA ikke har noe å vinne, men mye å tape, på å presse uadressert reklame på sine kunder i Oslo."

Hafslunds generalforsamling 2007

Kommunen stemmer mot kommunen

Det er 40 lysreklametårn i Oslo. Tårnene er 4,5 meter høye og de fleste lyser hele natten. Det har fått mange naboer til å reagere.

På generalforsmalingen møter også aksjonistgruppen Stans!no opp, som ønsker at tårnene blir mindre synlige i gatebildet.

- Vi syns det er veldig trist. De har skjemmet byen i over ett og et halvt år nå. De kom opp i løpet av en helg, og det overrasket mange av byens innbyggere, og vi vil ha de fjernet. Vi har satt i gang en aksjon, og samlet endel tusen underskrifter, og vi prøver å presse de som står bak,Hafslund og JCDecaux, til å fjerne lysene og reklamen, og senke tårnene, sier leder for gruppa Håkon Wium Lie.

- Du skal på generalforsmalingen. Hva skal dere gjøre der?

- Vi skal fremme et forslag der vi sier at Hafslund må følge opp det Oslo kommune har bedt dem om. Nå er det sånn at Oslo kommune også er majoritetsaksjonær i Hafslund, så det blir spennende å se om kommunen stemmer for eller mot seg selv i denne saken.

Aksjonsgruppen stans!no
Foto: Stig Sulland / NRK

 

 

Men alt tyder på at tårnene kommer til å bli stående.

Finansbyråd André Støylen, som forvalter Oslo kommunes aksjer i Hafslund, har allerede gått ut og sagt at han ikke støtter forslaget.

- Vi vil ikke stemme for dette forslaget, sier Støylen til Dagsavisen.

- Det er i tilfelle skandale. Vi kan ikke ha et byråd som ikke følger opp egne initiativ. Kommunen må presse Hafslund til å senke tårnene og fjerne reklamen, sier Wium Lie.

Sendt torsdag kveld skal saken behandles på Generalforsamlingen.