Hopp til innhold

«Daddelvedtak» i Oslo bystyre

Et flertall i Oslo bystyre vedtok onsdag at byrådet har opptrådt kritikkverdig overfor Kirkens Bymisjon i en sak om sykehjemsanbud.

Kirkens Bymisjon ble utestengt fra en konkurranse om å drive 800 nye, ideelle sykehjemsplasser, og opposisjonen mener dette skyldes en feil i anbudsprosessen.

Alle partier unntatt byrådspartiene Ap, MDG og SV sto bak det som blir betegnet som et såkalt daddelvedtak. Dette er den sterkeste formen for kritikk bystyret eller Stortinget kan rette mot en byråd eller statsråd uten å fremme mistillit.