Vil ha solceller på skoler

Arbeiderpartiet vil ha solceller på taket til alle de 18 videregående skolene i Agder, slik at Agder blir Norges første lavutslipps-region. Skal målet nås, må det gjøres flere store tiltak, mener klimaforsker.