Barns alarmtelefon ubetjent store deler av døgnet

Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge i Kristiansand støtter barneombudet som mener akuttberedskapen for barn er så dårlig at det kan være fare for liv og helse. Alarmtelefonen synes det er ille at de ikke holder døgnåpent.

Alarmtelefonen for barn og unge

På dagtid er det tomt i lokalene til Alarmtelefonen for barn og unge. Først når klokka er 15 åpnes linjene inn.

– Her inne sitter de som jobber med Alarmtelefonen. Men som du ser; på dagtid er det tomt her.

Avdelingsleder Heidi Salvesen, viser rundt i de tomme lokalene til Alarmtelefonen for barn og unge.

116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge i hele landet, som holder til i Kristiansand.

Men den offentlige tjenesten skulle gjerne hatt åpent døgnet rundt, sier Salvesen.

– Vi ønsker at alle barn og unge i Norge skal ha et akuttilbud, hele døgnet. En telefon de kan ringe til for å få kontakt, og snakke med noen dersom de har behov for det.

 Heidi Salvesen, - avdelingsleder, Alarmtelefonen for barn og unge

Avdelingsleder Heidi Salvesen, hos Alarmtelefonen for barn og unge, sier skulle gjerne hatt åpent døgnet rundt.

Foto: Morten Krogstad / NRK

200 telefoner på én uke

Først når klokka er 15 åpnes linjene inn.

Barneombudet ropte denne uka et varsko, og mener det er altfor vanskelig for barn å nå frem i krisesituasjoner.

De som driver den nasjonale nødtelefonen er enig.

Salvesen trekker frem et ferskt eksempel fra tidligere i høst, da NRK Super hadde fokus på seksuelle overgrep.

– Den uka mottok vi over 200 telefoner, og mange av de kom også på dagtid. Så kanskje det faktisk er et behov for at vi også er tilgjengelig på dagtid.

Dina Turid Kock, Jeanett Engdahl Flåt

Mange barn opplever vold, omsorgssvikt eller overgrep. Da er det godt å få snakke med en voksen, mener Dina Turid Kock.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Godt å få snakke med en voksen

På en kafe i Kristiansand sitter Dina Turid Kock.

Hun er såkalt barnevernsproff, og har selv trengt hjelp i livet.

Kock syns det er veldig viktig for barn og unge å vite at det er noen som vil høre på de, og at det alltid skal være et tilbud der de kan snakke med en voksenperson.

– Jeg har opplevd mye og har gått rundt og tenkt på masse ting. Da har jeg alltid følt at det har vært godt å få ventilert litt, ved å snakke med en voksen.

Dina Turid Kock, barnevernsproff

Dina Turid Kock er såkalt barnevernsproff, og har selv trengt hjelp i livet. Hun mener det er viktig at det skal være et tilbud for barn og unge, der de kan snakke med en voksenperson.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Barn og unge er blitt mer bevisst

Mange barn opplever vold, omsorgssvikt eller overgrep.

Jeanett Engdahl Flåt er avdelingsleder i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.

Hun vet at tilgjengelighet er viktig.

– De barna vi er i kontakt med trenger hjelp til alle døgnets tider. De trenger noen å prate med, uavhengig av hva klokka er.

2000 barn tar årlig kontakt med alarmtelefonen.

På nyåret skal man diskutere om det er behov for endringer.

Salvesen tror at bevisstheten rundt barnevern og forståelsen av barnevern, har endret seg de siste årene.

– Barn og unge er blitt mer bevisst, og velger å ta kontakt i større grad enn de gjorde for noen år siden.

Jeanett Engdahl Flåt

Jeanett Engdahl Flåt er avdelingsleder i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen. Hun mener det er viktig med et tilbud som er tilgjengelig hele døgnet.

Foto: Morten Krogstad / NRK